5. juli 2016

Landmænd kræver handling

Der skal gang i generationsskiftet

Det grønlandske landbrug beskæftiger sig primært med
 fårehold. Fåreholderne slås med både gæld og rabies,
 fremgår det af en udtalelse fra det
 grønlandske landbrugsråd.
Det grønlandske landbrug er gældstynget og landmændene kræver derfor en gældsanering hurtigst muligt. Det fremgår af en udtalelse fra det grønlandske landbrugsråd, der holdt møde i Narsaq den 29. juni.

- Ved at sanere gammel ESU gæld vil alvorlige forhindringer og økonomiske problemer hos de svageste og mellemste fåreholdere blive væsentligt minimeret og dermed give rum til udviklingsmulighed og konsolidering. Ved initiativet forventes der også ske nemmere generationsskifte og nye kræfter komme til i landbrugserhvervet, siger Landbrugsrådet. -

Den gennemsnitslige indtægt pr. fåreholdersted udgjorde i 2014 i alt 826.000 kr. Heraf udgjorde direkte offentlige tilskud til fåreholderstederne i gennemsnit 159.000 kr., hvilket svarer til 19 % af indtægterne. Der er en stor spredning på indtægterne, der varierer imellem 400.000 og 1.800.000 kr. Den store variation betyder, at det ikke er muligt at tegne et entydigt billede af fåreholderstedernes indtægter.

I udtalelsen fra Landbrugsrådet lægges der op til et styrket samarbejde om det grønlandske landbrug:

- Landbrugsrådets medlemmer er enige om, at samarbejdet i Tilsynsudvalg for Landbrug skal styrkes og arbejdet koordineres bedre mellem de forskellige partnere. Der er ligeledes enighed om at Veterinær- og Fødevaremyndigheden skal blive fast medlem i udvalget.

Tilsynsudvalget for Landbrug omfatter følgende medlemmer; SPS, Kommune Kujalleq samt Konsulenttjenesten for Landbrug.  Tilsynsudvalget har ansvar for at føre kontrol med at fåreholderne lever op til gældende regler for håndtering og behandling af husdyr.

- Landbrugsrådet ønsker også en styrket indsats mod rabies: - Afslutningsvis vil Landbrugsrådet henvise til den seneste halvandet års problemer med rabiestilfælde i Sydgrønland og i den forbindelse henstille til at der fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden laves et vaccinationsprogram for at minimere rabiestilfældene.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar