20. juli 2018

Penge til fisk

EU-midler til Grønland efteer forhandlinger

Efter en forhandlingsrunde vil EU nu støtte udviklingen
 af det grønlandske fiskeri med 21,8 millioner kroner.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har netop indgået en aftale med EU om overførsel af sektorstøtte-midler for 2019. Sektorstøtte-midlerne er en integreret del af Grønlands Fiskeripartnerskabsaftale med EU og beløber sig til 21,8 millioner kroner årligt, som bruges til udvikling af den grønlandske fiskeriforvaltning, herunder fiskerikontrol og fiskeribiologiske undersøgelser.

Herudover ydes der støtte til medfinansiering af kystnære fartøjer gennem Fiskeriudviklingspuljen samt støtte til anskaffelse af nye erhvervsjoller.

Selv om pengene er en integreret del af en aftale, kan de ikke udbetales uden forhandlinger, og Naalakkersuisut fortæller derfor i en pressemeddelelse, at  forhandlingerne herom blev foretaget på embedsmandsniveau i dagene 11, 12 og 13 juli i Nuuk. Den grønlandske delegation blev ledet af chefkonsulent Emanuel Rosing fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og bestod ud over embedsmænd fra departementet også af repræsentanter fra Grønlands Fiskerilicenskontrol, Grønlands Naturinstitut, Grønlands Repræsentation i Bruxelles og Departementet for Kultur, Kirke, Uddannelse og Udenrigsanliggender.

Meddelelsen om forhandlingerne om tilskuddet kommer samtidig med, at EU-kommissionen foreslår, at Grønlands Partnerskabsaftale med EU skal sammenskrives med den såkaldte OLT-aftale, som er en aftale, EU har med en række oversøiske territorier, som det hedder, når synsvinkler er fra Bruxelles.

Baggrunden for forslaget er et ønske om at simplificere EU’s aftale-kompleks, der for udenforstående virker temmelig komplekst. I en pressemeddelelse fortæller Naalakkersuisut blandt andet, at der på nuværende tidspunkt er over 60 aftaler med forskellige krav og standarder, hvilket har gjort den administrative byrde for EU meget stor.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar