24. maj 2018

Generalforsamling efter bogen

Uddannelse og kompetenceopbygning er vigtige indsatsområder for ABN

Poul Hededal aflægger beretning på
årets generalforsamling i ABN.
Det var en tilfreds formand for Arctic Business Network, Poul Hededal, der kunne aflægge beretning på årets generalforsamling i det transatlantiske netværk.

Hededal kunne se tilbage på mange spændende arrangementer, blandt andet et netværksmøde på den grønlandske nationaldag med Kongeriget Danmarks arktiske ambassadør, Hanne Fugl Eskjær, en fødevarekonference i Nuuk og en meget synlig deltagelse i Future Greenland, hvor netværket stod bag en række B-to-B-arrangementer og i øvrigt indgik en samarbejdsaftale med Arctic Cluster of Raw Materials.

Formanden slog fast, at uddannelse og kompetenceopbygning er et vigtigt indsatsområde for ABN:

Generalforsamling forløb fredeligt
og var overstået på en god times tid.
- Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til, at det samarbejde om kompetenceløft, som er skabt mellem Royal Greenland, Marcod og en række andre medlemmer, kan bredes ud til andre sektorer. Hvordan dette gøres, er op til de medlemmer, som deltager i sådanne samarbejder og Royal Greenland har meddelt, at de gerne deler deres erfaringer med andre medlemmer, lød det fra Poul Hededal.

Generalforsamlingen bakkede op om formanden. Blandt andre Jan Bager fra DC-Supply, der sagde:

- ABN viser sin styrke, når vi netværker med andre netværk. Et godt eksempel er den planlagte delegationsrejse Island, hvor man er gået sammen med blandt andre Erhverv Norddanmark, Arctic Consensus og Business Aalborg.

- Det er gennem sådanne samarbejder, vi skaber værdi for medlemmerne, understregede Bager.

Generalforsamlingen forløb helt efter bogen og standard-dagsordenen, selv om tidsplanen blev udfordret af tæt trafik i Aalborg-området.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar