4. maj 2018

Flere biler i Grønland

Grønland på hjul

Toyotas RAV-4 er en populær model i Grønland.
Antallet af biler i Grønland er støt stigende, fortæller Grønlands Statistik.

Ved årsskiftet den 1. januar 2018 var der 4.580 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 1,6 procent eller 73 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.519 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2018. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 11,9 pct. i forhold til året før.

Antallet af personbiler har været støt stigende hen over årene siden midten af halvfemserne, hvor imod antallet af lastbiler m.m. har ligget forholdsvist konstant.

For personbilernes vedkommende er der tale om både firmabiler og private biler. De 4.580 personbiler fordeler sig med 2.905 private personbiler og 1.675 erhvervsregistrerede personbiler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar