10. maj 2017

Den optimistiske sortseer

Vismanden gjorde status på den grønlandske økonomi

Det går godt i den grønlandske økonomi, mener
 formanden for Grønlands Økonomiske Råd.
Da Martin Breum, ordstyrer ved Future Greenland-konferencen, onsdag morgen skulle præsentere formanden for Grønlands Økonomiske Råd, professor Torben M. Andersen, skete det med en bemærkning om, at vismanden i lighed med andre økonomiske spåmænd plejer at være lidt af en sortseer.

Så galt gik det dog ikke, da Andersen entrede scenen.

For det går godt i den grønlandske økonomi. De seneste år har budt på gode fiskepriser, og de offentlige budgetter er stort set i balance set over en fireårig periode.

Men vismanden noterede også, at det grønlandske BNP er 40 procent lavere end i Danmark, og cirka halvdelen af det offentlige forbrug kommer fra det danske bloktilskud.

Torben Andersen advarede også om, at afhængigheden af fiskepriserne er en potentiel farlig situation, ligesom det berømte "Dødens Gab" truer. Dødens Gab er økonomernes udtryk for den situation, at der bliver stadig flere ældre, der skal forsørges af et faldende folketal.

Andersen advarede også imod strukturproblemer på arbejdsmarkedet og understregede med hilsen til politikerne, at det er nødvendigt med stabilitet, hvis man vil tiltrække investorer til landets mange råstof- og infrastrukturprojekter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar