2. december 2014

Bliv klogere på uran

Det Grønlandske Selskab sætter fokus på uran

Uranefterforskning på Kvanefjeldet. Foto: DGS
Uran og en mulig udvinding af det potente metal har været et af de mest omdiskuterede emner i grønlandsk politik den seneste tid.

Nu sætter Det Grønlanske Selskab fokus på uran og har inviteret chefkonsulent Per Kalvig og statsgeolog Karen Hanghøj, GEUS, til at holde foredrag om blandt andet forekomsten i Kvanefjeldet ved Narsaq.

"De globale bestræbelser på at udvikle CO2-reducerende energiforsyning har øget fokus på undersøge mulighederne for at udbygge elforsyningen fra kernekraftværker. Dette har givet fornyet interesse for at få viden om uran og om hele uranværdikæden og om de tekniske forhold som knytter sig til brug af uran. Denne interesse har også vist sig i Grønland, hvor der kendes uranholdige mineralforekomster.

- En af disse forekomster er Kvanefjeld ved Narsaq, som pt bliver undersøgt med henblik på en eventuel udnyttelse. Foredraget vil give en oversigt over uranværdikæden og beskrive nogle af de grønlandske uranforekomster og forklare om de tekniske forhold der skal tages i betragtning ved en eventuel udvinding fra Kvanefjeld. Desuden vil der blive orienteret om de myndighedsmæssige rammer som typisk er organiseret i relation til uranminedrift, som skal sikre at både sikkerhedsmæssige- og miljø- og sundhedsmæssige forhold er forsvarlige", hedder det i invitationen.

Foredraget foregår hos GEUS i København den 11. december 18.30 til 22.00. Tilmelding og yderligere oplysninger på hjemmesiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar