28. marts 2018

Fokus på grønlandske kompetencer

Stort behov for uddannet arbejdskraft

Stor interesse for at bidrage til den grønlandske
 kompetenceudvikling blandt ABN's medlemmer.
- Der skal uddannes langt flere for at tilgodese behovet i fremtidens Grønland. Det var budskabet fra direktør Jens K. Lyberth fra Royal Greenland, da Arctic Business Network torsdag satte fokus på de grønlandske kompetencer.

Det skete på et velbesøgt netværksmøde på Royal Greenlands afdeling i Svenstrup, hvor medlemmer af ABN fra begge sider af atlanten udforskede mulighederne for at styrke det grønlandske kompetence- og uddannelsesniveau.

- Grønland lever af indtægterne fra fiskeriet. Det er bagrunden for, at Royal Greenland har påtaget sig at sætte ind på alle fronter helt fra folkeskole til universitetsniveau. Vi ser en fremtidig kæmpeudfordring i loven om andelen af hjemmehørende arbejdskraft, da mange på fiskefartøjerne skal pensioneres,og der er ingen nye at tage af, fortalte Jens K. Lyberth.

Mødet bød også på et oplæg fra Peter Møller fra Marcod, der fortalte om det arbejde, organisationen udfører for de maritime virksomheder i Nordjylland med kompetenceudvikling, rekruttering og dannelsen af maritime netværk, og herunder også de forskellige tilbud til de unge grønlandske studerende.

- Vi har blandt andet PIU-ordningen, som er en mulighed for, at lærlinge kan komme på udlandsophold. Det er en mulighed for at lade danske unge opleve en periode som lærling i Grønland, fortalte Møller.

- Fokus for mødet var at udbrede kendskabet til arbejdet og gøre det klart, at metoden kan bredes ud til andre brancher. Så mange af ABNs virksomheder som muligt kan inddrages, udveksle erfaringer, udveksle mennesker og deles om lærlinge. Det vil give noget på begge sider af Atlanten, alene fordi det udvider medarbejdernes indsigt i forholdene i de to lande, mener Helle Andersen fra ABN's netværksledelse.

Hun tilføjer, at det for eksempel blev nævnt, at der er flere faglærte, der bliver arbejdsløse om vinteren i Grønland. Det er en ressouce, der måske kan udnyttes i Danmark.

Samtidig med mødet i Svenstrup holdt ABN også netværksmøde i Nuuk, hvor deltagerne kunne følge mødet via konferencetelefonen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar