4. juli 2014

God sommer

Sommerhilsen fra formanden

Poul Hededal
Vi nærmer os sommerferien – og tiden for den årlige genopladning af batterierne. I bestyrelsen for Arctic Business Network vil vi benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer.

Som formand glæder jeg mig over et spændende forår, hvor ikke mindst business-ekspeditionen til Grønland var en stor oplevelse for deltagerne. Vi blev mødt overalt med venlighed og den gæstfrihed, som Grønland er berømt for. Vi hørte og lærte også meget om det grønlandske erhvervsliv. Især finder jeg det positivt, at der er en stigende forståelse for, at det er de eksisterende virksomheder, som landet skal bygge sin fremtid for.

Grønlændere på deres Sommerreise.
 J.E.C. Rasmussen 1878.
Billedet kan ses i virkeligheden på Nuuk Kunstmuseum.
Vi hørte også om mange af de udfordringer, man står over for – både her og nu og i fremtiden. I ABN vil vi gerne være med til at tackle disse udfordringer – og vi arbejder i øjeblikket på en plan for, hvordan ABN bliver en endnu mere attraktiv medspiller og et aktiv for vore grønlandske medlemmer. Alt det vil vi fortæller mere om efter sommerferien.

Generalforsamlingen i Nuuk forløb godt. Vi fik et grønlandsk bestyrelsesmedlem – og vi fik opbakning til planerne om at styrke netværket ikke mindst på det internationale plan, hvor vi i øvrigt også har budt velkommen til vort første canadiske medlem.

I bestyrelsen er vi langt i bestræbelserne på at modernisere ABN’s ledelses- og sekretariatsfunktioner – ikke mindst i relation til Grønland. Der er endnu nogle uafklarede detaljer, men også det løfter vi sløret for efter sommerferien.

God sommer…
 Aasarsiorluarisi…

Poul Hededal

Red. anm.: Også fra redaktøren skal der lyde et ønske om en god sommer til ABN's medlemmer og alle læserne. Bloggen ligger stille i den næste måneds tid - medmindre der eventuelt opstår en situation med seriøst "Breaking News". På gensyn til august.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar