18. september 2015

Positive tendenser, men fortsatte problemer

Mange grønlændere får problemer i Danmark

Grønlændere til nationaldagsfest i Nørresundby.
- Der er flere, der gennemfører en uddannelse, og nogle kommer i job. Men mange ender på overførselsindkomster, og helhedsbilledet i 2011 er, at de generelt ikke trives særlig godt, siger projektleder og seniorforsker Siddhartha Baviskar fra Socialforskninginstituttet i en pressemeddelelse.

SFI har netop udgivet en ny rapport om en gruppe grønlændere, der kom til Danmark i 2007, og rapporten baserer sig derfor på et ikke helt nyt talmateriale, men har ikke desto mindre givet anledning til en del omtale i danske media.

På den positive side kan SFI konstatere, at den gennemsnitlige indkomst steg for de tilflyttede grønlændere, og at flere i gruppen fik en erhvervskompetencegivende uddannelse. Alligevel modtog mindst halvdelen offentlig støtte i hele perioden, og hver femte havde mindst én overnatning på herberg i perioden.

SFI har også lavet en generel sammenligning mellem grønlændere og den øvrige danske befolkning i 2011.

- Det er nogle nedslående tal. På samtlige områder er andelen af sårbare grønlændere betydeligt større, end den er blandt den øvrige danske befolkning, siger Siddhartha Baviskar.

Undersøgelsen er med til at understrege, at der er tale om et alvorligt problem, som man ifølge Siddhartha Baviskar må overveje at angribe på en ny måde på grund af en række forhold.

Kulturforskelle, ringe forberedelse af flytningen til Danmark og grønlændernes sproglige færdigheder i dansk samt manglende viden om det offentlige system i Danmark er med til at gøre grønlænderne mere tilbageholdende i forhold til at søge den rette hjælp i rette tid.

Undersøgelsen er bestilt af Socialstyrelsen og er en del af styrelsens arbejde med ’Strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013-2016’.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar