23. september 2015

Nyt forskningssamarbejde

Grønland og Japan forsker sammen

Direktør for Grønlands Naturinstitut, Klaus Nygaard,
 og direktør for Japans Nationale Polarforskningsinstitut,
 Kazuyuki Shiraishi,  underskriver samarbejdsaftalen
flankeret af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender,
Vittus Qujaukitsoq, og Japans Ambassadør,
 Seishi Suei. Foto: Grønlands Naturinstitut.
Grønlands Naturinstitut, Pinngortitaleriffik, og det japanske polarforskningsinstitut, NiPR, har indgået en samarbejdsaftale om forskning.

Japan er allerede i gang med forskningsaktiviteter omkring Qaanaaq vedrørende indlandsisens afsmeltning og ønsker at udvide aktiviteterne. Grønlands Naturinstitut vil på den anden side gerne drage nytte af den japanske ekspertise i forskning vedrørende sammenhængen mellem økosystemer og klima og disses effekter på mennesker. Parterne vil derfor forstærke forskningen omkring de påvirkninger, den grønlandske befolkning og resten af verden udsættes for af klimaet og dets følgevirkninger.

- Hvad der sker i Arktis, har stor betydning for os i Japan. Alene effekterne af klimaforandringerne oplever vi på nært hold med eksempelvis meget mere snefygning om vinteren og mere nedbør om sommeren. Derfor har vi en forpligtigelse til at forstærke vores forskning på internationalt plan, så verdenssamfundet kan blive bedre til at forudsige ændringernes følger, sagde professor Kazuyuki Shiraishi, der er direktør for det Nationale Polarforskningsinstitut i Japan, da aftalen blev underskrevet den 18. september.

Japanerne lægger vægt på det internationale
 Arktis-samarbejde. Foto: NiPR
Det japanske institut har ud over den nyunderskrevne samarbejdsaftale med Grønlands Naturinstitut indgået 19 andre forskningsmæssige samarbejdsaftaler på verdensplan.

- Med aftalen og de samarbejdsprojekter, der vil komme ud af den, forventer Naturinstituttet, at den japanske forskning i Grønland i højere grad vil være ’for’ og ’med’ Grønland. Konkret falder et større japansk projekt i Qaanaq i fin tråd med den forskning, der udføres ved Klimaforskningscentret på Naturinstituttet. Traditionel glaciologisk forskning drejes i den forbindelse mere over mod forskning i sammenhængen mellem klima, økosystem og samfund, sagde Klaus Nygaard, direktør for Grønlands Naturinstitut.

Det indgåede samarbejdsaftale dækker over udveksling af medarbejdere, datamateriale og andre ressourcer af fælles interesse. Parterne er også interesserede i at integrere hinandens forskningsprojekter, hvor det er muligt, og hvor der kan deles om omkostninger til gavn for begge parter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar