6. oktober 2015

Thule på Tinge...

Statsministeren ønsker samarbejde

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ønsker samarbejde
 i Rigsfællesskabet. Det praktiserede han blandt andet
 i 2010, hvor han optrådte foran Brugsen i Nuuk
 sammen med Nuuk Byorkester. Foto: Benny Kokholm
Sagen om Thulebasen fik et ord med på vejen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen i dag redegjorde for rigets tilstand i Folketingets åbningstale:

- Sagen om servicekontrakten på Thulebasen betyder meget for både Grønland og Danmark. Og regeringen prioriterer den højt. Vi arbejder på, at Thulebasen i størst muligt omfang skal komme Grønland til gode. Og vi arbejder tæt sammen med landstyret om sagen, sagde statsministeren, der også udtrykte velvilje og forståelse for de færøske planer om en ny forfatning:

- I rigsfællesskabet har vi en solid tradition for at diskutere problemer åbent og finde løsninger sammen. Jeg glæder mig til samarbejdet med det nye landsstyre på Færøerne og med landsstyret i Grønland. Færøerne og Grønland ønsker at arbejde med egne forfatninger. Det har regeringen forståelse for. Vi drøfter gerne spørgsmål med landsstyrerne, som opstår i forbindelse med forfatningsarbejdet for at sikre, at nye forfatninger kan rummes inden for rigsfællesskabet.

Lars Løkke Rasmussen kom også ind på den grønlandske økonomi, hvor han lagde op til øget mobilitet mellem Rigsfællesskabets tre dele:

- Der er forskel på Færøernes og Grønlands økonomiske situation. Men begge lande står over for store økonomiske udfordringer på lidt længere sigt. Danmark træder gerne til med rådgivning og administrativ bistand, hvis Færøerne eller Grønland ønsker det. Vi skal nedbryde de hindringer, der er for borgernes og virksomhedernes mobilitet mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Så styrker vi rigsfællesskabet. Det er en vigtig sag, som vi arbejder sammen om, sagde Løkke, der i det hele taget lagde op til tæt samarbejde:

- Jeg ønsker også et tæt samarbejde i rigsfællesskabet og i Norden om udviklingen i Arktis – og om vores fælles arbejde i blandt andet Arktisk Råd. Der er stor international fokus på de nye muligheder og udfordringer i Arktis.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar