5. februar 2015

Brug for handling her og nu

Glem ikke det eksisterende erhvervsliv 

Det er nødvendigt med et stærkt fokus på det
 grønlandske erhvervsliv, mener Poul Hededal,  formand
for Arctic Business Network.
- Der er masser af virksomheder i Grønland, som både går godt og er veldrevne. Jeg kunne ønske mig, at rapporten også havde fokuseret på den kendsgerning, siger Poul Hededal, formand for Arctic Business Network i en kommentar til rapporten om det grønlandsk-danske erhvervssamarbejde, som blev fremlagt i går.

- Alligevel hilser Arctic Business Network rapporten velkommen. Det har betydning, at rapporten lægger stor vægt på det fortsatte tætte samarbejde mellem grønlandsk og dansk erhvervsliv – og at der er lagt op til at forenkle de administrative byrder i den sammenhæng.

- Rapporten åbner for nye og spændende finansieringsmuligheder og giver nogle langsigtede pejlemærker for den grønlandske udvikling. Vi er enig i rapportens konklusioner om, at der er nogle store muligheder i både råstof- og turismesektoren, men vi savner et større fokus på det eksisterende samarbejde og det eksisterende erhvervsliv.

- Der er masser af virksomheder, der allerede nu arbejder inden for andre sektorer end fiskeriet, og som kan skabe nødvendige og bæredygtige resultater på både kort og langt sigt.

- Det er nødvendigt med et stærkt fokus på erhvervslivets vilkår i fremtidens Grønland, men der er først og fremmest brug for handling her og nu. Kan rapporten være med til at skabe det, har den vist sin værdi, siger Poul Hededal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar