22. oktober 2014

Ministermøde forberedes

SAO-møde i Yellowknife

SAO-mødet er Arktisk Råds højeste, administrative niveau
 og holdes fire til seks gange om året.
Forberedelserne til næste års ministermøde i Arktis Råd er i fuld gang.

Onsdag den 22. oktober og torsdag 23. oktober mødes mødes rådets Arctic Senior Officials, der er Arktisk Råds højeste administrative niveau, i Yellowknife.

På dagsordenen er planlægningen af ministermødet, der skal finde sted i Iqaluit i slutningen af april 2015.

På mødet begynder man at sammensætte dagsordenen til ministermødet - og det er også her, man tager de indledende forhandlinger om den nye Iqaluit-deklaration, som forventes at blive resultatet af ministermødet.

Netop nu holder SAO'erne møde
i Yellowknife i Canada. Foto: WikiPedia.
På dagsordenen i Yellowknife skal SAO'erne konkret tage stilling til blandt andet flere rapporter om problemet med kulpartikler i atmosfæren. Kulpartiklerne lægger sig på isen og er i kraft af deres sorte farve med til at accellere afsmeltningen af is fra polerne og den grønlandske is. Det vurderes fra mange forskeres side, at en begrænsning af udledningen af kulpartikler kan nedsætte risikoen for en hurtig stigning i havvands-niveauet.

Arktisk Råds arbejdsgruppe for bæredgtig udvikling barsler med en rapport, der blandt andet skal fremme brugen af de oprindelige folks viden om miljøet og udvikle en portal med viden om klimatilpasning.

Desuden skal EPPR-arbejdsgruppen (EPPR = Emergency Prevention, Preparedness and Response) rapportere om arbejdet med at udvikle en guide for indsats i tilfælde af oliekatastrofer i Arktis. Arbejdsgruppen skal også aflægge rapport om den første fælles øvelse i bekæmpelse af olieforurening i Arktisk Råd-regi, som fandt sted kort før sommerferien i Canada.

Desuden skal SAO-mødet evaluere stiftelsen af det arktiske, økonomiske råd, som blev dannet for et par måneder siden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar