9. oktober 2014

Fokus på Canada

Virksomheder kan hente erfaringer i Canada

De store projekter lader vente på sig, men
 der er mange efterforskningsprojekter i gang i Grønland.
Her er det Nuna Minerals, der leder efter
 sjældne jordarter ved Maniitsoq.
 Foto: Qeqqeta Kommunia.
- Mens råstofsektoren kun udvikler sig langsomt i Grønland, så er mulighederne helt anderledes i Canada. Derfor er der flere og flere danske og grønlandske virksomheder, der interesserer sig for det canadiske marked.

Det fortalte Niels Tanderup Christensen fra Dansk Industri, da Arctic Consensus fredag den 4. oktober holdt et møde i Arctic Dialoque-møderækken, som det nordjyske kontor har taget initiativ til.

- Det er en god ide at bruge tiden i Canada, mens det grønlandske råstofeventyr lader vente på sig, mente Tanderup, der i øvrigt blev bakket op af den canadiske ambassadør i København André François Giroux. Ambassadøren fortalte på mødet om Canadas planer og prioriteter i Arktis, hvor landet i øjeblikket har formandsskabet i Arktisk Råd.

Det var også på canadisk initativ, at der for en måneds tid siden blev etableret et Arktisk Økonomisk Råd, der sideløbende med Arktisk Råd skal bidrage til den arktiske udvikling med et forretningsmæssigt perspektiv, fortalte vicedirektør Jan Fritz Hansen fra Danmarks Rederiforening.

Rådet skal blandt andet arbejde med de polare standarder og udstyrskrav, så den økonomiske udvikling i Arktis bliver bæredygtig og økonomisk forsvarlig. Jan Fritz Hansen var en af de danske deltagere i det stiftende møde i Arctic Economic Council.

Arctic Dialoque er en møderække, hvor Arctic Consensus sætter fokus på de arktiske udfordringer. Møderne foregår både i Aalborg, København og Bruxelles.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar