25. juni 2015

Udviklingen skal vendes

Grønland skal få mere ud af råstofferne

Ny rapport anbefaler et uddannelsesløft, så Grønland
 kan få større udbytte af råstofaktiviteterne.
Råstofudvinding er ikke et "quick fix", der kan redde den grønlandske økonomi her og nu, men på sigt kan råstofsektoren give betydelige bidrag til det grønlandske samfund. Det kræver dog et uddannelsesløft.

Det fastslår Akademiet for de Tekniske Videnskaber i en ny rapport, der peger på, at Grønland i dag står svagt på uddannelsesområdet. Der er behov for et løft i de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, hvis grønlænderne skal få glæde af en fremtidig mineindustri.

Rapporten indeholder anbefalinger på syv hovedområder. Kernen i anbefalingerne er, at Grønland i dag står svagt på uddannelsesområdet, og at grønlænderne derfor kun får meget begrænset gavn af at udvikle landets mineindustri, fordi de ikke har kvalifikationerne til at besætte de attraktive jobs. Den udvikling bør vendes gennem en massiv satsning på uddannelses- og kompetenceopbygning, især inden for de tekniske fagområder.

Rapporten peger blandt andet på:

· At Grønland har behov for et kraftigt kompetence- og uddannelsesløft på det tekniske område, sådan at mineindustrien og følgeerhverv i højere grad kan bemandes af grønlænderne selv med brug af færre eksperter fra udlandet. 
 · At uddannelsestiltag indenfor råstofindustrien bør komplementeres af kompetenceopbygning inden for erhvervslivet og de offentlige myndigheder. 
 · At der bør etableres offentligt-private partnerskaber (OPP) for at drive teknologi- og uddannelsesudviklingen samt til at udvikle infrastruktur inden for energiforsyning og transport – energiselskabet DONG Energy kan være en model for et sådant OPP.

Rapporten fastslår, at udviklingen af landets mineindustri bør ske på en samfundsmæssig, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde ud fra en overordnet strategi. Derfor bør etableringen af offentligt-private partnerskaber (OPP) være en del af løsningen.

Udvikling af mineindustrien vil have en omfattende positiv indvirkning på grønlandsk økonomi, da der kan forventes jobskabelse i en række følgeerhverv, ikke mindst inden for servicesektoren.

Se rapporten ”Teknisk uddannelses- og kompetenceopbygning til råstofudvinding i Grønland” her.

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark bliver en af verdens fem førende Science and Engineering-regioner – til gavn for fremtidige generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og samfundet – blandt andet ved at lade medlemmerne gå forrest i at implementere anbefalinger fra projekterne. ATV arbejder non-profit og baserer projekterne på medlemmernes frivillige arbejde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar