2. juni 2015

Porten til EU

Workshop om EU, Nordatlanten og Nordjylland

Formanden for Arctic Business Network,
Poul Hededal er blandt oplægsholderne
 på Arctic Consensus-workshoppen.
Arktis spiller en stor rolle i Aalborg, der ser den nordjyske hovedstad som bindeleddet mellem Arktis og EU.

Det er baggrunden for, at Arctic Consensus nu inviterer til en workshop om EU's arktiske politik, der er i støbeskeen i øjeblikket. På workshoppen vil repræsentanter fra EU og beslutningstagere fra Grønland og Danmark diskutere den nordatlantiske dimension i EU.

Debatten skal ses i lyset af EU's forsøg på at stable et samarbejde på benene med arktiske partnere. Hidtil har interessen for EU været temmelig kølig i blandt andet Arktisk Råd på grund af EU's politik i forbindelse med sælfangst.

- Eftersom Aalborg er Nordatlantens port til EU, vil vi gerne være vært for den vigtige diskussion om de fælles muligheder og udfordringer i det arktiske samarbejde set fra et regionalt perspektiv, hedder det i invitationen til workshoppen.

Workshoppen foregår i Aalborgs Utzon Center på havnefronten den 17. juni og byder på indlæg fra politikere og erhvervsfolk, blandt andet formanden for Arctic Business Network Poul Hededal.

Se hele programmet for The EU Arctic Policy– A North Atlantic Regional Dimension.

Tilmelding til The EU Arctic Policy– A North Atlantic Regional Dimension.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar