29. juni 2015

Løkke-regeringen vil styrke og udvikle Rigsfællesskabet

Den ny regering rækker hånden ud mod Grønland og Færøerne

Løkke-regeringen vil styrke og udvikle
 Rigsfællesskabet, hedder det i
 regeringsgrundlaget "Sammen for
fremtiden". Foto: WikiPedia
Danmarks nye regering offentliggjorde søndag sit regeringsgrundlag "Sammen for fremtiden", hvor der blandt andet lægges op til at udvikle samarbejdet i Rigsfællesskabet. Regeringen bruger halvanden side i det 40 sider lange dokument på Rigsfællesskabet og lægger dermed linien for den kommende tids arktiske politik.

Løkke-regeringen er blandt andet åben over for, at både Færøerne og Grønland kan få deres egne forfatninger og mener, at det sagtens kan ske inden for Rigsfællesskabets ramme:

- Regeringen erkender, at der er ønsker på Færøerne og i Grønland om at arbejde med en egen forfatning, men det er samtidig afgørende, at egne forfatninger kan rummes inden for rigsfællesskabets rammer, hedder det i indledningen til regeringsgrundlaget. Forfatningsspørgmålet led i sin tid skibbrud i Fogh-regeringens tid, hvor færingerne var temmelig langt fremme i bestræbelserne på at få egen forfatning.

Der er også et tilbud om en hjælpende hånd i forhold til eventuelle økonomiske reformer i Grønland og Færøerne.

Ellers byder regeringsgrundlaget på en videreførsel af Kongerigets arktiske politik. Det internationale samarbejde i blandt andet Arktisk Råd, Landene bag Ilulissat-deklarationen og IMO skal fortsættes, bemærkes det.

Den ny regering bakker også fortsat op bag grønlændernes og færingernes ret til sæl- og hvalfangst, ligesom man vil arbejde for at styrke landenes afsætningsmuligheder på fiskeriområdet i blandt andet EU. I øvrigt vil regeringen arbejde for at fjerne alle grænsehindringer inden for Rigsfælleskabet og mellem de nordiske lande,

Regeringen er også åben over for en eventuel udvinding af uran i Grønland:

- Regeringen vil samarbejde med Grønland om visse råstoffer, der har udenrigs-, forsvars eller sikkerhedspolitiske aspekter. Vi vil arbejde for at gennemføre lovgivning og administrative systemer efter højeste internationale standarder, inden Grønland eventuelt ønsker at udvinde uran, slås det fast i regeringsgrundlaget.

Endelig får Thulebasen et ord med på vejen i regeringsgrundlaget:

- Regeringen vil arbejde for, at Thulebasen i størst muligt omfang kommer Grønland til gode, hedder det.

Læs hele regeringsgrundlaget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar