19. juni 2015

Til kamp mod bureaukratiet

Arbejdsgruppe skal give gode råd til vækst

Anda Uldum vil forhindre utilsigtede
 konsekvenser af lovgivningen.

Grønlands Erhverv og Finansdepartementet har nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skal forhindre utilsigtede konsekvenser af den grønlandske lovgivning til skade for erhvervslivet.

Målet er, at sikre vækst uden at  skatte- og afgiftssystemet og det offentliges administration er en forhindring, og på samme tid sikre en holdbar økonomi i det offentlige.

Arbejdsgruppen, der i pressemeddelelsen betegnes som hurtigtarbejdende, skal kigge den erhvervsrelaterede lovgivning på skatte- og afgiftsområdet igennem og som se på mulighederne for at lette den administrative belastning for virksomhederne i dialogen med det offentlige.

Målet er ikke, at arbejdsgruppen skal aflevere en diger rapport om emnet. Derimod skal den komme med et katalog af konkrete forslag i 2015, der direkte kan bidrage til dels at kvalificere forberedelse af ny lovgivning i 2016 og de kommende år, dels til at bane vejen for en mere hensigtsmæssig administration på Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffers område.

Brian Buus Pedersen, direktør i Grønlands Erhverv: - Vi
ser frem til at levere et konstruktivt input.
- Vi har brug for konkrete input fra kyndige folk, der så at sige har ”hånden på kogepladen”, viden om hvad der sker i erhvervslivet. Input, vi kan bruge her-og-nu i lovgivningsarbejdet og ikke rapporter, der ender ulæste eller samler støv, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer.

Uldum er begejstret for samarbejdet med Grønlands Erhverv og er ikke i tvivl om, at erhvervslivets repræsentanter kan bidrage positiv i et reformarbejde, så man undgår utilsigtede konsekvenser af vores lovgivning.

- Det er lettere at tale om samarbejde end at gøre det konkret, men det gør vi nu noget ved med arbejdsgruppen, og vi ser frem til at levere konstruktivt input til den erhvervspolitiske dagsorden. Der er masser af viden i vores virksomheder, som kan bruges i lovgivningsarbejdet. Med det nye initiativ, får vi et praktisk værktøj, fordi samarbejdet bringer os tidligere ind i processen, så virksomhederne ikke ender som tilskuere. Det er vi glade for, siger Brian Buus Pedersen, direktør for GE.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar