30. juni 2015

Ny platform for sejlads i Arktis

Viden om arktisk søfart i Rigsfællesskabet skal samles

CBS og DTU vil samle viden om sejlads i Arktis for
 at skabe nye erhvervsmuligheder for
Rigsfællesskabet. Foto: WikiPedia
De øgede muligheder for skibsfart i Arktis åbner for nye erhvervsmuligheder i Nordatlanten. Men det kræver systematisk forskningsbaseret videndeling og innovation. Derfor vil DTU sammen med CBS og erhvervslivet udvikle en platform, der kan realisere det kommercielle potentiale for rigsfællesskabets maritime erhverv, meddeler DTU i en pressemeddelelse.

Samarbejdsprojektet hedder Arctic Maritime Platform og drejer sig om at tage to konkrete virkemidler i brug:

For det første vil man etablere et formaliseret samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige aktører, hvor der kan skabes videndeling og nye tiltag. For det andet skal den danske og grønlandske arbejdskraft dygtiggøres ved hjælp af uddannelse for eksempel inden for navigation i isfyldte farvande, sikkerhed og teknologi specifikt rettet mod de arktiske forhold. Polar DTU,

Maritime DTU og DTU Management Engineering vil i fællesskab skabe en platform for initiativer inden for disse kategorier.

- Vores platform er et netværkssamarbejde, der består af det private erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder med relevans for den maritime sektor. DTU har fået en bevilling fra Den Danske Maritime Fond til at lave forarbejdet til denne platform og vil inddrage kompetenceområder på tværs af DTU’s institutter, forklarer Ingrid Marie Vincent Andersen, der er centerleder for Maritime DTU.

Projektet tager også sigte på at understøtte olieefterforskningen ved Grønland, og sekretariatschef Sune Nordentoft Lauritsen, Polar DTU, ser det som en fordel, at projektet går i gang i en periode, hvor der ikke er aktiv olieefterforskning i området:

- Erfaringerne viser, at sådanne perioder kan bruges fornuftigt til at opbygge kapacitet, der sikrer vækst, effektivitet og arbejdspladser, når situationen igen bliver gunstig. Denne vækst vil vi gerne bidrage til med dette projekt ved at identificere og opbygge konkrete styrkepositioner for den maritime industri i hele Rigsfællesskabet, siger han.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar