27. marts 2015

Samarbejde mod oliespild

DMI hjælper Råstofdepartementet

Sådan kan et tænkt olieudslip finde sted.
 Stjernen markerer et grundstødt skib, der
lækker olie ved Godthåbsfjorden. Grafik
fra DMI's oliespildsmodel.
Det grønlandske råstofdepartement har indgået en samarbejdsaftale med Danmarks Meterologiske Institut (DMI).

- Det er en aftale om rådgivning, hvor Råstofdepartementet kan trække på DMI’s ekspertise i forbindelse med udvikling af vores oliespildsmodel og andre råstofaktiviteter, der knytter sig til DMI’s fagområde, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Råstoffer.

- Konkret betyder det eksempelvis, at vi anvender vores viden om vejr og hav til at forudsige, hvor et oliespild vil udbrede sig, hvis det skulle ske. På den måde hjælper vi med at sikre det sårbare miljø i tilfælde af oliespildskatastrofer, hvor det gælder om begrænse skaden hurtigst muligt, siger afdelingschef Peter Rasch fra DMI.

DMI driver en oliespildsmodel, der indenfor 15 minutter kan bruges til at forudsige, hvilke områder et olieudslip vil påvirke. I Grønland er afstandene store, og det betyder, at et olieudslip kan nå at brede sig over større områder og gøre stor skade på dyr og natur. Med DMI's oliespildsmodel kan selvstyret målrette sin redningsindsats og begrænse skadens omfang.

DMI er kendt for vejrprognoser siden 1874, men DMI har også den største ekspertise i verden på vejr, hav og is omkring Grønland – herunder også viden om havis og isbjerge, som er vigtig, da transport primært foregår til søs. Til søs giver kombinationen af dårligt vejr; havis, der flytter sig med strøm og vind; og isbjerge, der kæntrer og nedbrydes til nærmest usynlige skosser, potentielle farlige situationer.

DMI’s rådgivere kobler viden om historiske forhold med viden om nuværende og kommende vejr og klimaforhold. Herefter vejleder DMI myndigheder, selskaber og private brugere om forholdene på havet, i fjordene og på land.

- Vi får en enestående mulighed for at bringe vores viden i spil og dermed bidrage til at beskytte det unikke, men sårbare, miljø og ikke mindst den grønlandske befolkning. Det er en opgave, vi er stolte af, siger Peter Rasch om samarbejdsaftalen. Aftalen betyder, at DMI mere aktivt kan medvirke til at opbygge viden og sikre, at viden og data bliver bragt i spil, når der skal rådgives om, hvordan vi kan passe på miljøet. Det kan ske gennem dataindsamling, udvikling af hav- og is-modeller, brug af data, samt kvalitetssikring af de ansøgninger om undersøgelser og udvinding, de grønlandske myndigheder modtager fra industrien.

- Jeg er glad for aftalen. DMI er fagligt stærk på sit felt, og der er virkelig brug for det bedste, når det drejer sig om sikringen af vores havmiljø, siger en tilfreds Anda Uldum, og understreger, at Naalakkersuisut med denne aftale lever op til deres løfte om, at vi arbejder benhårdt for, at hvis et potentielt olieuheld sker, så er vi parate til at minimere skaden mest muligt.

Konkret indeholder aftalen rådgivning inden for in-situ, klimatjenester og oliespildsmodel. Udover kataloget af ydelser og aktiviter, er der ligeledes en fastsat en række priser for udførelsen af nævnte tjenester. Den nye aftale gælder indtil 31. december 2017.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar