26. marts 2015

Inussuk - Pejling mod Grønland

Ny bog skal gøre det lettere at flytte til Grønland


Af Jesper Hansen

Bogen er et godt redskab, hvis man er
 interesseret i job i Grønland.
Det moderne Grønlands historie er fyldt med danskere, der aldrig burde have sat foden på den store ø. De vantrives til skade for deres arbejdsplads, kolleger, samfundet, familien og ikke mindst dem selv.

Nogle af dem er sikkert potentielle ulykker uden for pædagogisk rækkevidde, mens andre kunne have undgået den ulykkelige situation, hvis de havde vidst lidt mere om Grønland, inden de sagde ja til jobbet.

Forfatteren Lena Lauridsen vil gøre det lettere at flytte til Grønland. Hun har derfor skrevet bogen Inussuk - Pejling mod Grønland, der udkom onsdag.

Bogen er en omfattende introduktion til Grønland på næsten 300 tætskrevne sider - og den kommer bredt omkring. Bogens styrke ligger i Lena Lauridsens omfattende erfaringer med at flytte til udlandet. Hun har boet i blandt andet Frankrig, Finland, Brasilien, Mexico og Slovakiet, inden turen gik til Grønland.

Hun har derfor en omfattende erfaring med at flytte til andre lande og har gjort det til sin metier. Især i bogens første del øser hun af sine erfaringer med stof til eftertanke, gode råd og checklister.

Lena Lauridsen kommer i mål med sit projekt. Jeg er helt enig med Minik Rosing, der i forordet sammenligner bogen med Grønspættebogen. Der er svar på både små og store spørgsmål i bogen - og den kan varmt anbefales til alle, der overvejer at flytte til Grønland.

Bogens forblad prydes af denne
illustration, der mere end mange
ord forklarer Grønlands størrelse.
 
Inussuk - Pejling mod Grønland føjer sig en række forsøg på at formidle det grønlandske samfund til danskere. Blandt andre Mads Fægteborg, der i en årrække udgav "Grønland i dag - en introduktion" og ikke mindst Philip Lauritzens fantastiske "Grønlandsguide" fra 1994. Sidstnævnte bog var i mange år min grønlandske grønspættebog, og Lena Lauridsens bog minder på mange måder om den.

Desværre har Lena Lauridsen ikke Philip Lauritzens spidse og præcise pen. Inussuk - Pejling mod Grønland kunne med fordel være gennemredigeret på det sproglige plan, hvor blandt andet en del buzz-ord skæmmer; "kontekst", "swot-analyse", "brainstorming". Det er også en påfaldende uvane, når forfatteren konsekvent omtaler problemer som udfordringer.

Inussuk - Pejling mod Grønland virker ellers gennemarbejdet og byder på et væld af faktabokse og supplerende artikler fra eksterne bidragsydere. En enkelt fejl (og den slags skal der være plads til i alle bøger) er det også blevet til: I en oversigt over de grønlandske lønmodtagerorganisationer omtales Dansk Journalistforbunds Grønlandskreds, TP, som Grønlands Presseforening, Tusagassiortut Peqatigiiffiat. De korrekte binavne er Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, Medieforbundet i Grønland.

Det er mit håb, at både arbejdsgivere og jobansøgere vil tage Lena Lauridsens bog til sig, for forfatteren har nogle væsentlige pointer: Grønland er ikke Danmark - og når man flytter til Grønland skal det forberedes som enhver anden flytning til udlandet. Forstår man det, er man godt klædt på til mange års spændende oplevelser på det grønlandske jobmarked og i det grønlandske samfund.

Oplevelser som er blevet denne anmelder til del - og som jeg aldrig nogensinde ville være foruden.

Bogen være hermed anbefalet.

Medlemmer af Arctic Business Network kan i april møde Lena Lauridsen ved en række medlemsmøder: Aalborg 8. april kl. 15-17 i Royal Arctic Logistics kantine, København 13. april kl. 15-17 på Grønlands Repræsentationen og i Nuuk 22. april kl. 15-17 i Bank Nordics mødelokale.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar