2. december 2014

Søkort suppleres

Havbunden opmåles, mens man sejler

Sådan ser Nuuk Havn ud, når den bliver
opmålt automatisk fra en af Søværnets gummibåde.
Foto: Arktisk Kommand
o
Kun cirka 20 procent af de grønlandske farvande er opmålt - og det giver de sejlende ved Grønland betydelige udfordringer.

Arktisk Kommando har taget udfordringen op og indfører nu et udstyr, hvor man populært sagt foretager søopmåling, mens man alligevel sejler.

Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen fik i sommeren 2014 installeret opmålingsudstyr på skibets gummibåd. Sonarudstyret, som bliver kaldt SAIS (Sonar and Automatic Identification System) kan opmåle og generere dybdekort over et område. Enhederne bliver dermed i stand til at indhente detaljerede oplysninger om dybder og bundforhold.

Udstyret er oprindeligt brugt af Marinehjemmeværnet i Danmark til brug ved eftersøgning af mennesker eller genstande på havbunden. I den kommende tid vil udstyret blive monteret på Søværnets enheder i Grønland - og det er også planen, at det skal monteres på gummibådene på politiets Sisak-kuttere.

- Dybdekortene kan ikke erstatte officielle søkort, men de kan udgøre et supplement til eksisterende søkort og efterretninger. Dybdekortene er frem for alt betydeligt bedre end ingenting, som lige nu er alternativet i de store dele af de grønlandske farvande, der endnu ikke er officielt opmålt. Alle, der har sejlet ved Grønland, ved da også, at man ofte udveksler og benytter sig af uautoriserede erfaringsdata i mangel af bedre, siger Arktisk Kommando i en pressemeddelelse.

Arktisk kommandos skibe kan indhente oplysningerne om havbunden fra en fælles database. Det er endnu ikke besluttet, hvornår eller hvordan dataene skal komme den civile søfart til gode.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar