10. december 2014

Arctic Economic Council danner danske arbejdsgrupper

Arbejdet i rådet tager form

Arbejdsgrupperne skal blandt andet
 arbejde med råstofudvinding
.
Siden Arctic Economic Council blev dannet lige efter sommerferien, har man arbejdet på at give rådets arbejde form og indhold.

I Danmark har Udenrigsministeriet udnævnt Dansk Industri som Danmarks medlem i rådet. I DI er det chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, der står med tovet i hånden. Han fortæller:

- På det seneste møde blev det besluttet at etablere et antal arbejdsgrupper, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan fremme arktiske erhvervsmuligheder indenfor nærmere afgrænsede emneområder.

Områderne er:

1. Stewardship in the Arctic, hvilket dækker over hvordan man sikrer en ansvarlig og bæredygtig erhvervsudvikling i Arktis under inddragelse af den oprindelige befolkning,
2. Maritim transport
3. Råstofudvinding
4. Hvordan man skaber bedre erhvervsmuligheder på tværs af Arktis
5. Erhvervsscenarier 2040
6. Vedvarende energi

Peter Bay Kirkegaard har netop opfordret blandt andet råstofklyngens medlemmer til at gå ind i arbejdet. Han siger:

- For at fremme danske, grønlandske og færøske virksomheders interesser i dette arbejde har vi behov for jeres deltagelse i en eller flere af disse arbejdsgrupper. Deltagelsen vil forudsætte et vist aktivitetsniveau forstået derhen, at man vil skulle deltage i et eller flere arbejdsgruppemøder samt løbende give input til arbejdet. Arbejdsgrupperne aftaler selv, hvor ofte man skal mødes og om dette sker virtuelt eller fysisk – man vil selv skulle dække eventuelle rejseudgifter. Det er dog min fornemmelse, at det meste af arbejdet vil kunne klares pr. e-mail/telefon.

Hvis man er interesseret i at deltage i arbejdet, kan Peter Bay Kirkegaard kontaktes på telefon (+45) 3377 4685.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar