4. december 2014

Nordatlantisk fremtid til debat

NORA gennemfører digital konference

Digital Arctic skal skabe arbejdspladser og nyt liv i
 de små nordatlantiske samfund.
Den digitale fremtid byder på nye muligheder for små isolerede samfund i det nordatlantiske område, mener samarbejdsorganisationen NORA. Det er baggrunden for, at organisationen netop har søsat den virtuelle konference Digital Arctic.

Kort fortalt er det en konference, som foregår på internettet og fulgt op via de sociale netværk. Det gør konferencedeltagerne uafhængige af tid og sted. Ikke mindst de kolossale rejseudgifter, som regionen er kendt for, kan spares, når konferencedeltagerne sidder hjemme foran computeren.

Den virtuelle konference foregår på nettet.
NORA har oprettet et websted, hvor man har samlet en række ekspertoplæg på video. Oplæggene handler alle om, hvordan uddannelse og ny teknologi kan bruges, når man skal forhindre affolkning og armod i de små nordatlantiske samfund.

Det er så meningen, at konferencedeltagerne hjemmefra kan kommentere og diskutere oplæggene - og det vel at mærke på det tidspunkt, hvor det passer dem bedst. Konfencen løber nemlig fra den 1. december og frem til marts.

Blandt oplægsholderne er Rasmus Gjedsø Bertelsen, der både er tilknyttet Aalborg Universitet og Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Konferencen, der foregår på engelsk, har tre temaer: Society, Technology og Business. Det er gratis at deltage.

Rasmus Gjedsø Bertelsen fra AaU og Norges Arktiske
Universitet i Tromsø er blandt oplægsholderne.
NORA-regionen omfatter Færøerne, Grønland, Island og Kystnorge (de ni kystfylker i Norge, fra Finnmark i nord til Rogaland i syd). Regionen dækker et land- og havområde, som er større end det europæiske kontinent, men samtidig meget tyndt befolket. Afstandene mellem de fire lande er store og der er også store afstande mellem NORA-landene og resten af verden.

NORA-regionen består af kystsamfund, som i stor grad er afhængige af havet. Regionen har rige naturressourcer og enestående naturlandskaber. Disse og andre fællestræk indebærer, at landene har mange fælles udfordringer. NORA-regionen og dens naboer, særligt Canada og Skotland, har mange fællestræk. Dette inkluderer stor afhængighed af havet, en ressourcebaseret økonomi, et sårbart marint miljø, lange afstande, spredt bosætning, flytning fra udkantsområder til byer og ud af regionen, omkostningstunge offentlige serviceydelser, et smalt udvalg af eksportvarer og begrænset regional samhandel.

NORA kan støtte erhvervsprojekter med garantier op til en halv million kroner og yder desuden støtte til rejser i regionen. NORA har hovedkontor i Tórshavn på Færøerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar