1. december 2014

Så slemt er det heller ikke

Lyspunkter i Grønlands økonomi

Minik Rosing: Den overvejende del af den grønlandske
befolkning lever et godt og sundt liv.
Under valgkampen til Inarsisartut har der været massiv fokus på den grønlandske økonomi - og følger man medierne kan man let forledes til at tro, at Grønland er lige på fallittens rand med en voldsom social deroute til følge.

Så slemt er det ikke - og det fik fredag professor Minik Rosing til at skrive i Berlingske Tidende:

"Det er en udbredt opfattelse i dag - både i Grønland og i Danmark - at Grønlands nyere historie er ét langt katalog over sociale katastrofer, politiske skandaler, koloniale og postkoloniale overgreb og skuffelser af enhver art. Man glemmer, at den overvejende del af den grønlandske befolkning lever gode liv, er sunde og socialt velfungerende, bruger og nyder de muligheder, som natur og kultur tilbyder, og er glade for deres tilværelse i det hele taget. Nuan (dejligt) er nok det mest brugte ord i grønlandske Facebook-opdateringer.

Der er en udbredt forestilling i Grønland om, at Grønland har en lav levefod og en dårlig økonomi, og at årsagen er, at Danmark udplyndrer landet for dets rigdomme. Der er endda grønlandske politikere, som mener, at bloktilskuddet fra Danmark i virkeligheden er en indtægt for Danmark og en udgift for Grønland. Sandheden er, at Grønland har en relativt høj levefod og et velfungerende velfærdssystem, set med globale øjne. Ifølge en opgørelse fra FN ligger Grønlands bruttonationalprodukt per indbygger omtrent på niveau med Tysklands. Købekraften er dog lavere, da priserne er højere i Grønland end i Tyskland, men det ændrer dog ikke ved, at levestandarden i Grønland er høj."

Minik Rosings kronik er blandt andet blevet fulgt op af Videnskab.dk. Her kan man blandt andet læse følgende:

Turismeindustrien har en solid succes at bygge videre på.
"Man kan sagtens finde succeshistorier på Grønland. Der er dele af turismen og fiskeriet, hvor det går rigtig godt, men sådan har det været gennem længere tid. De skal bygge videre på de successer, der er,« siger Søren Bo Nielsen, der er professor ved Økonomisk Institut på CBS. Han har blandt andet været med til at udarbejde rapporten ’Til gavn for Grønland: Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer’.

Han nævner blandt andet, at turisterne efterspørger flere af de gode råvarer, som Grønland kan producere til lands og til vands. Desuden er prisen for eksempelvis rejer og fisk udviklet sig positivt gennem årene."

Søren Bo Nielsen synes også, at det er synd for Grønland, når medierne kun fokuserer på det negative:

Fiskepriserne udvikler sig positivt.
- Det er lidt unfair, at vi oftest hører om de negative ting, for der kommer også positive historier deroppe fra. Men lige nu, hvor der er dårlige nyheder om økonomien, så er det den form for historier, vi skal lægge øre til. Man skal bare ikke glemme, at der er muligheder i Grønland, for det er et fantastisk land, siger CBS-forskeren til Videnskab.dk.

Artiklen i Videnskab.dk blev over weekenden kommenteret på Facebook af erhvervskonsulent Kenneth Høegh fra Kommune Kujalleq:

- Ja, der er da meget positivt at glæde sig over... torsken er kommet retur til Sydgrønland... efter 25 år... og folk i Nanortalik, Alluitsup Paa & Qaqortoq er glade for arbejdet det skaber på fabrikkerne og fiskefartøjerne, lyder det optimistiske budskab fra Sydgrønland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar