11. december 2014

Scener fra et ægteskab

Brudstykker af debatten

Hans Egede skuer fortsat udover Kolonihavnen i Nuuk.
I forbindelse med valget i forrige uge til Inatsisartut har der været en livlig debat i danske media om Grønland og Rigsfællesskabet.

Blandt andet sammenlignede den radikale grønlandsordfører Helle Løvgren Mølvig og specialkonsulent Sanne Fandrup i Jyllandsposten Rigsfællesskabet med et ægteskab, hvor ægtefællerne ikke snakker sammen og i øvrigt er ved at være godt trætte.

Poul Hededal, formand for Arctic Business Network.
Det affødte en kommentar i avisen fra formanden fra Arctic Business Network, Poul Hededal, der slog fast, at der både er gnist og tænding i forholdet mellem det grønlandske og det danske erhvervsliv. Han opfordrer politikerne til at bygge videre på de bestående samarbejder.

Sanne Fandrup, der i øvrigt til daglig arbejder i Naalakkersuisuts Danmarkskontor, når hun ikke er radikal politiker, sendte derfor en mail til Hededal, hvor hun præciserede den radikale position:

"Vores indlæg sigter mod at beskrive den lidt ligegyldige holdning til Rigsfællesskabet, som er udbredt i den helt almindelige danske offentlighed og befolkning. Den sigter bestemt ikke mod specifikke interesseorganisationer som Actic Business Network. Tværtimod er jeres samarbejde forbilledligt i forhold til at se de muligheder, som samarbejde kan rumme. Det er netop vigtigt at få sat ord på perspektiverne - som du også gør i dit indlæg.

 Det, vi gerne vil, er at sparke lidt liv i danskernes relation til de to øvrige parter i Rigsfællesskabet, og løfte blikket fra nogle meget kedelige klicheer om 'de andre' som desværre stadig fylder alt for meget."

Specialkonsulent Sanne Fandrup.
 Foto: Det Radikale Venstre, Ballerup
I sit svar til Sanne Fandrup konstaterer ABN-formanden, at parterne nok ikke er så langt fra hinanden og i virkeligheden er ude i samme ærinde. Hededal slår fast, at debattens til tider skingre tone skyldes en politisk italesætning af Rigsfællesskabet, der er problematiserende og båret af negative budskaber. Han har dette budskab til politikerne:

"- Måske skulle de politiske aktører lægge deres ører lidt nærmere til jorden og lytte efter, hvad der rent faktisk foregår herude
 - Måske skulle de politiske beslutningstagere rette deres fokus mod de gode historier og understøtte at udvikle på bestående styrker
  Måske skulle de politiske objektiver stille skarpt på mulighederne og ikke kun på problemerne
- Måske skulle man i højere grad søge efter det der gavner, og ikke blot det, der er opportunt
- Måske.."

Og så slutter Poul Hededal:

-Man har jo lov til at ønske. Det er snart jul.

Uddraget af Sanne Fandrups mail er bragt med hendes tilladelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar