6. maj 2019

I smult vande

Generalforsamling i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line er blevet mere pålideligt,
konstaterer bestyrelsesformand Ulrik Blidorf.
Det er generalforsamlingssæson i de selvstyreejede grønlandske selskaber. På generalforsamlingen i Royal Arctic Line kunne formanden for bestyrelsen, advokat Ulrik Blidorf fortælle, at selskabet efter længere tids turbulent sejlads nu er på vej ind i smult vande, fortæller virksomheden i en pressemeddelelse:

- I 2018 var pålideligheden af sejlplanen den højest registrerede nogensinde, 88 % mod 36 % i 2017, og har kun været påvirket af is, vind og vejr, mens stabiliseringen af rederiets booking system i slutningen af 2017 har betydet serviceforbedringer allerede tidligt i året, konstaterede formanden.

Royal Arctic Lines koncernresultat for 2018 viser et overskud før skat på 24,1 mio. kroner og 14,1 mio. kroner efter skat, sammenlignet med et underskud før skat i 2017 på 7,5 mio. kroner og et negativt resultat på 6,6 mio. kroner efter skat. Årets resultat er på linje med ledelsens forventninger for året, og med et rekordresultat fra datterselskabet Arctic Umiaq Line efter skat på DKK 5,7 mio. (2017: DKK 4,5 mio.) opnår Royal Arctic Line et koncernresultat som må siges at være meget tilfredsstillende i forhold til forventningerne og den omstillingsproces Royal Arctic Line befinder sig i.

Der blev næsten i overensstemmelse med traditionen i de grønlandske selvstyreselskaber også skiftet ud på bestyrelsesbænken. I den siddende bestyrelse blev bestyrelsesmedlemmerne Tanja Nielsen og Amma Knudsen erstattet af Minannguaq Zeeb og Stefan Buch og bestyrelsen for Royal Arctic Line består nu af: formand Ulrik Blidorf, Erik Østergaard, Mai-Lill Ibsen, Minannguaq Zeeb og Stefan Buch.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar