4. november 2016

Vellykket polarforskningskonference

Polarforskere samlet

Der var droner og satellitter på dagsordenen, da den årlige polarforskningskonference løb af stabelen i den forløbne uge på DTU.

Konferencen samlede en god del af Rigsfællesskabets forskere samt en lang række interessenter inden for det arktiske felt. Blandt andet benyttede undervisningsminister Ulla Tørnæs lejligheden til at præsentere regeringens nye strategi for den arktiske forskning. Ligeledes fortalte Kongerigets nye arktiske ambassadør, Hanne Fugl Eskjær, om det arktiske samarbejde på internationalt plan, men ellers var dagsordenen helliget konferencens tema, som var "Droner, satellitter og andre nye platforme i polarforskning".

Konferencen vekslede mellem oplæg og debat og var interessant at følge, fortæller Lise-Lotte Terp fra Arctic Consensus:

- Konferencen bød på mange eksempler på anvendelse af droner og satellitter i Grønland inden for forskellige forskningsområder. Der var enighed om, at de teknologiske muligheder og den udvikling der sker, rent teknologisk, også i fremtiden vil byde på langt mere anvendelse af droner og satellitter. Det interessante er især de nye erhvervsmuligheder, der følger af den udvikling, siger Terp.

Konferencen var arrangeret af Polar DTU. Arrangørerne arbejder på at samle de enkelte oplæg til en video, som senere vil kunne ses via Polar DTUs hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar