1. november 2016

Stor tilfredshed med Polar Fish

Messe gav resultater 

Polar Fish gav Grønlandsbanken
 gode kontakter i fiskeriet.
Erhvervskundechef Jesper Hansen i Grønlandsbanken er en tilfreds mand, efter at banken deltog i Polar Fish-messen i Sisimiut for en måned siden.

Messen har nemlig givet gode resultater for banken, der er blevet involveret i en række nye finansieringsprojekter i fiskeri-sektoren. Det er sket, efter at Grønlandsbanken bevidst har valgt en ny og aktiv strategi over for det grønlandske hovederhverv.

- Vi vil gerne låne penge ud – også til fiskerierhvervet, og det budskab kom vi eftertrykkeligt ud over rampen med på Polar Fish, fortæller Jesper Hansen.

I forbindelse med messen var der arrangeret en række seminarer. Her deltog Grønlandsbanken og præsenterede bl.a. en ny tilgang til finansiering af mindre fartøjer.

Erhvervskundechef Jesper Hansen fra
Grønlandsbanken nåede gode resultater på Polar Fish.
- Vi prøver at tænke ud af den sædvanlige bankramme, hvor det er regnskaber og budgetter, der spiller hovedrollen. Vi vil også gerne se muligheder og lægger derfor vægt på den enkelte fiskers effektivitet og dygtighed samt ikke mindst muligheden for at etablere et treparts-samarbejde mellem fiskeren, aftagervirksomhederne og banken. Men regnskaberne og budgetterne skal dog stadig med, understreger Jesper Hansen.

 - Vi ser treparts-samarbejdet som nøglen til at styrke fiskerens mulighed for at udvide og udvikle sin forretning, ligesom aftagervirksomhederne kan styrke deres forretningsmodel og finansieringsgrundlag, fordi det i dag ellers er sådan, at fiskerne i nogen udstrækning er finansieret af aftagerne.

Det var ikke første gang, Grønlandsbanken deltog i Polar Fish:

- Vi har i en lang årrække støttet fiskerimessen i Sisimut – både som aktiv deltager med egen bod – men også som hovedsponsor for messen, som foregår i Sisimiut hvert andet år.

- Polar Fish er en god lejlighed til at komme i berøring med alle aktører inden for branchen. Vi kunne klart fornemme, at der er spirende optimisme i fiskeriet og stor interesse for at investere i nyt udstyr og både. Ideen med en række seminarer med fokus på vækst og eksport er en rigtig god ide, som har givet os et helt imponerende resultat, slutter Jesper Hansen, der i øvrigt også roser arrangørerne for den gode organisering omkring Polar Fish.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar