25. november 2016

Fortsat stor interesse for råstoffer

Mindre mineprojekter til gavn for Grønland

Greenland Conference bød på
spændende paneldebatter. Mobilfoto.
Interessen for de grønlandske råstoffer lever fortsat. Det  blev bevist torsdag, da Dansk Industri, Greenland Business og Arctic Cluster of Raw Materials holdt den årlige Greenland Conference.

- Konferencen havde fokus på investeringsklimaet i Grønland. Deltagerne blev mindet om, at der er kommet flere nye mulige finansieringskilder de seneste år, eks. Nordisk Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsbank, EKF og Vækstfonden. Det er godt ikke alene for råstofbranchen, men det grønlandske erhvervsliv som helhed, siger Arctic Business Networks netværksleder Ellen Arnskjold, der deltog i konferencen sammen med en lang række af netværkets medlemmer.

- Vi vil formodentlig i de kommende år se et antal mindre miner komme i gang, sagde professor Minik Rosing, der blandt andet har stået bag rapporten ”Til gavn for Grønland”, hvor perspektiverne i en grønlandsk råstofindustri blev analyseret.

- De mindre miner er godt for Grønland, for det skaber erfaring, udvikling og involvering af lokale virksomheder, sagde professoren.

Han blev bakket op af Christian Motzfeldt fra Vækstfonden og Greenland Venture:
- De mindre miner er væsentlige, for de stimulerer til yderligere aktiviteter.

Direktøren for Grønlands Erhverv anslog også de positive toner, selv om han mener, at ansøgningsprocesserne til råstofprojekterne godt kan strømlines:

- Det gælder om at være klar, når tidsvinduet åbner sig, sagde den grønlandske arbejdsgiverdirektør.
Der var stor tilfredshed med konferencen, der samlede godt 200 deltagere, blandt andet siger et Arctic Business Networks medlemmer:

- Det er bemærkelsesværdigt, at der er så stor interesse for de grønlandske råstoffer. De mange deltagere vidner om, at den årlige konference er et spændende arrangement, hvor specielt medlemmerne af Arctic Business Network har mulighed for at udbygge deres relationer på området, siger Thomas Albrechtsen fra Blue Water Shipping.

Ellen Arnskjold tilføjer, at mødesteder som Greenland Conference har stor bevågenhed fra Arctic Business Networks side:

- Vi repræsenterer jo virksomheder med mange års erfaring i samarbejde over Atlanten, og vi kender de lokale forhold. Det er en afgørende parameter i områder med en udfordrende eller endog slet ingen fast etableret infrastruktur.

Udbyttet af Greenland Conference vil på et senere tidspunkt blive diskuteret i ABN’s fokusgruppe for råstoffer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar