2. september 2014

Særaftale for grønlandske studerende

Central rolle til de grønlandske huse

Sofie Carsten Nielsen og Nick Nielsen. Foto: Tusagasiivik
Den danske Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen var i sidste uge på sit første besøg i Grønland. Hun mødte blandt andet Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen.

De to undervisningsministre diskuterede blandt andet vilkårene for de grønlandske studerende i Danmark. De to benyttede lejligheden til at underskrive og dermed formalisere særaftalen for grønlandske studerende i Danmark. Aftalen betyder, at grønlandske studenter med et gennemsnit på 6 ved studentereksamen fortsat kan vælge frit blandt de danske uddannelser, hvis de opfylder de faglige optagelseskriterier.

Aftalen vil nu blive indskrevet og få sin egen paragraf i den danske bekendtgørelse om adgang til videregående udddannelser.

Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, der løbende skal komme med forslag til at sikre de grønlandske studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen. Arbejdsgruppen skal komme med indstillinger om initiativer, som kan gøre det lettere at gennemføre uddannelsen langt fra hjemlandet.

- Jeg har – som det vist er de fleste bekendt i dag – selv læst i Danmark i mange år under min uddannelse, og jeg havde dengang stor nytte af de netværk, som særligt De Grønlandske Huse danner ramme om. Derfor har vi fra de to ministerier bedt Husene og de studerendes forening, AVALAK, om at komme med forslag til gode initiativer. Endvidere er Danmarks Tekniske Universitet (DTU) inviteret med i arbejdsgruppen, da de gennem mange år har høstet erfaringer med diplomingeniøruddannelsen under ARTEK, som jo er en uddannelse, hvor de første tre semestre læses ved ARTEK i Sisimiut på Kalaallit Teknikimik Ilinniarfik (KTI), mens resten af uddannelsen læses ved ARTEK på DTU i Lyngby, siger Nick Nielsen.

Sofie Carsten Nielsen besøgte uddannelses- og forskningsinstitutioner i Nuuk og Sisimiut, ligesom det blev til en kort sejltur til Assaqutaq syd for Sisimiut.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar