16. september 2014

Opbakning til AEC

Danmarks rolle i nyt råd for arktisk økonomi og erhverv

Arctic Economic Council holdt stiftende møde
 i Iqaluit, Canada. Foto: Danmarks Rederiforening.
- Kongeriget Danmarks position er klar.Vi bakker op om Arctic Economic Council. Det siger specialkonsulent i Udenrigsministeriets afdeling for Arktis og Nordamerika Peter Linde, efter at han sammen med repræsentanter fra de otte arktiske lande i forrige uge deltog i det stiftende møde i AEC.

- På mødet blev det bl.a. besluttet at nedsætte en eksekutiv komité, som i den kommende tid skal arbejde videre med at konkretisere de overordnede mål og retningslinjer, som man blev enige om på mødet. Rådet har haft en høj prioritet fra det canadiske formandsskab i Arctic Council, der har taget initiativet til AEC efter ministermødet i Kiruna i foråret 2013.

- Det er en del af Kongeriget Danmarks arktiske strategi at støtte økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i Arktis - og derfor er det logisk, at vi også tager del i dette samarbejde, siger Linde og understreger, at selv om Arktisk Råd har været fødselshjælper, er det arktiske økonomiske råd et selvstændigt organ.

Fra dansk/grønlandsk side deltog fire repræsentanter i det stiftende møde. Det var foruden Peter Linde fra Udenrigsministeriet Naja Lund fra Naalakkersuisuts udenrigskontor, Peter Bay Kirkegaard fra Dansk Industri og Jan Fritz Hansen fra Danmarks Rederiforening.

I rederiforeningen forklarer Jan Fritz Hansen om baggrunden for, at man deltager:

Vi er meget optagede af de vækstmuligheder, der ligger i Arktis, og dansk skibsfart har den nødvendige erfaring og know how til at byde os til, når muligheder opstår. AEC er et godt initiativ, der kan være med til at sikre arktisk vækst på en bæredygtig måde, hvilket også er afgørende for os, lige som det er vigtigt, at arbejdet foregår i tæt samspil med de lokale repræsentanter i Arktis.

 - AEC er i sin begyndelse. Der skal nu blandt andet nedsættes nogle arbejdsgrupper, og her vil vores fokus være på shipping og offshore, siger Jan Fritz Hansen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar