14. maj 2014

Stor opgave til DNV GL

Risikoanalyse skal styrke beredskabet

Morten Dalby Jacobsen - her fotograferet ved et
ABN-møde - kan glæde sig over stor opgave til DNV GL.
DNV GL, der er medlem af Arctic Business Network, skal kortlægge de maritime risici i Grønland.

Virksomheden har netop vundet opgaven med at udarbejde en risikoanalyse for havmiljøet i de grønlandske farvande ud til 200 sømils-grænsen for Forsvarskommandoen. Risikoanalysen skal være færdig og afleveret ved udgangen af året.

- Vi skal blandt andet se på risikoen for grundstødninger, kollisioner med andre skibe eller isfjelde og olieudslip. Det skal alt sammen plottes ind på et kort, hvor man med farvekoder kan se, hvor risikoen er størst, fortæller Morten Dalby Jacobsen, der er station manager på DNV-GL’s kontor i Aalborg, hvorunder det verdensomspændende firmas Grønlandsafdeling hører.

DNV GL skal analysere risici ved
sejlads i de grønlandske farvande.
Analysen skal indgå i overvejelserne om, hvordan forsvaret i fremtiden skal øge indsatsen i Arktis.

- Med den samlede risikoanalyse for havmiljøet kan vi blive klogere på, hvordan vi bedst bruger de begrænsede midler i Arktis, fortæller chefen for forsvarskommandoens planlægnings- og programsektion, oberst Peter Harling Boysen. Det handler om at sætte ind, hvor risikoen er størst.

DNV GL har tidligere leveret risikoanalyser til Arktisk Råd og er for tiden ved at færdiggøre en lignende analyse for Svalbard. Et væld af data om skibstrafikkens adfærd, klima og vejrforhold, dyreliv, naturens følsomhed og andre komplicerede faktorer danner grundlaget for sandsynligheden for og konsekvenserne af f.eks. grundstødning og olieforurening, og ikke mindst effekten på havmiljøet.

Kontrakten blev indgået den 24. april og involverer en lang række interessenter i arbejdet.
Det første møde med interessenterne blev holdt i sidste uge i Nuuk med repræsentanter for blandt andet Arktisk Kommando, Naalakkersuisut og Pinngortitaleriffik, fortæller Morten Dalby Jacobsen.

- Grønland får stor nytte i deres planlægning og beredskab. Men i øvrigt er det naturligt at vi arbejder meget tæt sammen med Naalakkersuisut. Hvis ulykken er ude, bliver vi nødt til at hjælpe med alle midler, fortæller oberst Peter Harling Boysen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar