2. maj 2014

Generalforsamling

Arctic Business Network står på egne ben 

Formand Poul Hededal.
Arctic Business Network har for første gang i netværkets syvårige levetid holdt generalforsamling i Grønland. Det skete torsdag den første maj i forbindelse med et større erhvervsarrangement, som ABN havde arrangeret sammen med organisationen Råstofklyngen ARCM.

Henrik Rafn, Nuuk.
På generalforsamlingen glædede formand Poul Hedegård, Rambøll, sig over, at netværket nu står på egne ben. Det blev i sin tid til på initiativ af og med støtte fra Aalborg kommune - men er nu en selvfinansierende forening af 70 virksomheder i Danmark og Grønland, der ønsker at fremme samarbejdet over Atlanten. Han glædede sig især over, at foreningen nu har fået sit første medlem i Canada, campvirksomheden ATCO Frontec Europe.

Poul Hededal kunne også notere, at kendskabet til Arctic Business Network er stigende - og at foreningens arbejdsgrupper kører i en god gænge. Blandt andet er en af arbejdsgrupperne i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle nye sælskindsprodukter.

 Arctic Business Network fik ved generalforsamlingen også et grønlandsk bestyrelsesmedlem, idet Henrik Rafn fra revisionsfirmaet BBDO's afdeling i Nuuk blev nyvalgt til bestyrelsen. Herudover valgtes Torben Søgaard Larsen fra Cowi og Allan Frost fra Arctic Import. Poul Hededal blev i øvrigt genvalgt som formand.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar