21. maj 2014

Mayday, mayday...

Nødråb fra Grønlands Arbejdsgiverforening

Der er i øjeblikket 59 ledige maritime lærepladser
 i Grønland
.
Grønland mangler søofficerer. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Grønlands Arbejdsgiverforening, der nu sætter fokus på problemet. Hele 59 elevpladser kan man tilbyde netop nu.

Officersgruppen i de grønlandske rederier bliver ældre og ældre, og man har konstateret, at det er vanskeligt at rekruttere unge her fra landet til at overtage jobbene. Det betyder blandt andet, at fiskerierhvervet har svært ved at overholde bekendtgørelsen om bemanding af fiskefartøjerne.

Grønland har stolte maritime traditioner - og derfor
 kan det ikke være rigtigt, at man skal hente
hovedparten af søofficererne udefra, mener
Grønlands Arbejdsgiverforening.
 - Overordnet set er det som virksomhed et klart ønske at kunne bemande vores skibe med grønlandsk arbejdskraft i så stort et omfang som muligt, siger sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen fra GA.

- Vi ønsker derfor at gøre en indsats for at rekruttere dygtige unge mennesker til de maritime uddannelser i såvel fiskeriflåden som i handelsskibene. Det drejer sig primært om officerer, navigatører, maskinmestre og fiskeriteknologer.

 - Det kan ikke være rigtigt, at vi i Grønland - med vores stolte maritime traditioner - skal hente hovedparten af vores officerer udefra, så vi må arbejde sammen for at få problemet løst, fortsætter Karsten Lyberth-Klausen.

 - Både på kort sigt, hvor vi i dag kan tilbyde hele 59 maritime elevpladser, og derfor skal håndtere de umiddelbare udfordringer, som den manglende arbejdskraft giver os allerede nu. Men først og fremmest skal vi have lagt en langsigtet plan, så vi i løbet af 5-10 år kan sikre ikke mindst fiskerierhvervet de nødvendige officerer. For vi kan se, at problemet ellers vil øges i de nærmeste år, og det tager tid at uddanne nye officerer, der skal igennem det maritime uddannelsessystem.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal barsle med en kampagne, som skal informere om såvel krav og uddannelsesforløb som arbejdsvilkår og karrieremuligheder. Kampagnen skal synliggøre, at der er tale om udfordrende uddannelser, der ud over jobsikkerhed og langvarig beskæftigelse også indebærer evnen til at påtage sig ansvar.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar