19. januar 2017

Sølv til Marcod

Marcod rykker op

Direktør Christine Lunde er glad for den nye status,
der viser, at Marcod har styr på tingene.
Det maritime brancheudviklingscenter Marcod, der er medlem af Arctic Business Network, har netop opnået sølvcertificering i ECEI, som er EU’s fælles initiativ for at styrke og kvalitetssikre klynger i Europa.

- Vi er super glade for at have opnået en sølvcertificering i ECEI, som er EU’s fælles initiativ for at styrke og kvalitetssikre klynger i Europa. Vi kan bruge certificeringen til at blive endnu skarpere på, hvordan vi organiserer os internt og bruger vores ressourcer, så det er til størst mulig gavn for virksomhederne, fortæller direktør Chistine Lunde på Facebook.

- Vi bliver som certificeret klynge benchmarket mod andre klynger i Europa, som giver os inspiration og netværk, og det er virksomhedernes garanti for, at de samarbejder med en klyngeorganisation, som har styr på tingene.

Marcod er et maritimt center, der styrker og faciliterer de maritime virksomheder, netværk og kompetencer i et internationalt anerkendt maritimt miljø. Målet er at skabe vækst i Det Blå Nordjylland samt formidle viden om den maritime branche. Marcod agerer klyngesekretariat og udviklingsressource for de maritime virksomheder og netværk i regionen og tilbyder forskellige services såsom maritim sparring, forskning og branding.

Marcod blev etableret i 2010 og er organiseret som en fond med støtte fra Vækstforum, Region Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne samt Lauritzen, ENV og Den Danske Maritime Fond.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar