29. marts 2016

Foredrag om genbrug

GEUS inviterer interesserede i Grønland til forelæsninger

Stigende interesse for genbrug - også i Grønland.
Metal, plast, glas, byggematerialer og så videre... Er der grænser for genanvendelse eller kan det optimeres til intet affald (Zero Waste)?

Det er overskriften på en forelæsningsrække, som Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) under GEUS inviterer til i løbet af april og maj. Institutionen har bedt internationalt anerkendte forskere om at sætte fokus på nogle af de muligheder og udfordringer, som er knyttet til genanvendelse af mineralske råstoffer.Forelæsningerne bliver også tilgængelige i Grønland, hvor GEUS Nuuk inviterer interesserede til at høre foredragene live via Skype eller Videolink på Grønlands Naturinstitut.

- Verdens stigende forbrug af mineralske råstoffer gør det nødvendigt at overveje, hvordan man kan reducere forbruget af de primære ressourcer og i stedet øge genanvendelsen i et cirkulært materialekredsløb. Sådanne ændringer kræver en sammentænkning af mange forskellige ekspertiser, fra geologer og ingeniører til materialeteknologer og adfærdsforskere. Det cirkulære materialekredsløb kræver også mere viden om de ressourcer, vi omgiver os med: huse, biler, cykler, mobiltelefoner, el-ledninger og meget mere for at få en bedre fornemmelse af genanvendelsespotentialet, hedder det i oplægget til forelæsningerne.

Interesserede i Nuuk kan høre forelæsningerne 6. april kl. 9 (grønlandsk tid): Prof. Dr. techn. Helmut Rechberger: How to assess the building materials stock as a potential raw materials source, den 26. april kl. 11 (grønlandsk tid): Adj. Prof., forfatter, Tor Nørretranders: A zero waste approach og endelig den 26. maj kl. 11 (grønlandsk tid): Prof. Dr. Markus Reuter: Metal recycling, opportunities and limits.

- Vi har også i Arctic Business Network noteret os, at der er en stigende interesse for genbrug i Grønland. Derfor har vi besluttet, at området bliver et af efterårets fokusområder, fortæller netværksleder Ellen Arnskjold, der bebuder møder om de transatlantiske erhversmuligheder på genbrugsområdet i Nuuk, Aalborg og København. Tid og dato for arrangementerne bliver annonceret senere.

Læs mere om forelæsningerne på GEUS.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar