14. april 2014

Grønlandske scenarier: Råstofsovepuden

Mangel på arbejdskraft og lønpres

Råstofsovepuden beskriver en situation, hvor råstof-
indtægterne ikke bruges til uddannelse og folkeoplysning.
Sidste år deltog 60 grønlandske beslutningstagere i konferencen Future Greenland. Her arbejdede man blandt andet med forskellige scenarier for Grønlands Fremtid.

Et af scenarierne blev kaldt råstofsovepuden og beskriver en situation, hvor Grønland har brugt råstofindtægter på den løbende drift, men ikke har øget uddannelsesniveauet:

"Grønland har her i 2025 oplevet et råstofeventyr, men råstoføkonomien blev en sovepude, som mindskede presset for nødvendige reformer og har samtidigt udkonkurreret øvrige grønlandske erhverv.

Politikerne formår ikke at kommunikere nødvendigheden af reformer, da der nu er udsigt til lette penge, og de tør derfor ikke gennemføre disse. Den udviklingsmulighed, som råstofefterspørgslen gav, går uden om store dele af samfundet. Gode tilbud fra store internationale investorer førte i al hast til de nødvendige lovendinger omkring råstofsektoren og en stor tilflytning af flere tusinde udenlandske arbejdere.

Der er sidenhen udviklet en dobbelt økonomi, hvor afstanden mellem de, der får del i opsvinget, og de som er udenfor, er øget. Fordi uddannelsesniveauet ikke er løftet i nødvendigt omfang, opstår der endnu større mangel på arbejdskraft og lønpres til skade for de ikke råstofrelaterede erhverv.

Man formår heller ikke at fastholde kompetencer, og den store udskriftning af medarbejdere udfordrer både forvaltningen og ønsket om selvstændighed."

Arctic Business Network og Råstofklyngen ACRM har sat hinanden stævne til en workshop om de grønlanske fremtidsscenarier den 1. maj på Hotel Hans Egede i Nuuk. Workshoppen indgår i programmet for Arctic Business Networks business-ekspedition til Grønland i dagene 28. april til 2. maj.

I de kommende dage bringer vi en kort omtale af de øvrige scenarier for Grønlands fremtid.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar