10. april 2014

Fire bud på fremtiden

Workshop om samarbejdsmuligheder

Dødens Gab er blot et af flere
fremtidsscenarier for Grønlands fremtid.
Nu får medlemmerne af Arctic Business Network mulighed for at komme med deres bud på Grønlands fremtid.

Det sker den 1. maj på Hotel Hans Egede, hvor Arctic Business Network og Råstofklyngen ACRM har sat hinanden stævne til en workshop om grønlanske fremtidsscenarier.

Scenarierne er resultatet af konferencen Future Greenland 2013, hvor man i samarbejde med Institut for Fremtidsforskning bad 60 grønlanske beslutningstagere komme med deres syn på mulighederne og udfordringerne for vækst og udvikling i Grønland.

Det blev udmøntet i fire scenarier, der kort beskrives som Dødens Gab, Råstofsovepuden, Grønland 2.0 og Det lange seje træk. Vi vil i den kommende tid se nærmere på indholdet af disse scenarier her på bloggen.

På workshoppen vil man sætte fokus på de emner, som aktuelt præger debatten om mulighederne for erhvervssamarbejde i forbindelse med en mulig øget aktivitet inden for efterforskning og udnyttelse af Grønlands råstofpotentiale.

Workshoppen vil desuden byde på oplæg og debat omkring værdien af partnerskaber og inddragelse i erhvervsmæssigt og samfundsmæssigt perspektiv.

Workshoppen ledes af den kendte grønlandske fotograf og journalist Jørgen Chemnitz.

Workshoppen indgår i programmet for Arctic Business Networks business-ekspedition til Grønland i dagene 28. april til 2. maj.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar