22. april 2014

Grønlandske scenarier: Grønland vers. 2.0

Streng økonomisk disciplin

Grønland vers. 2.0 byder på mange muligheder 
for den grønlandske befolkning.
I sidste uge præsenterede vi her på bloggen tre grønlandske fremtidsscenarier - og nu er turen kommet til det fjerde og sidste scenarium. Det hedder Grønland vers. 2.0 og beskriver en situation, hvor Grønland benytter mulige råstofindtægter til en omstilling af samfundet med blandt andet opkvalificering af arbejdskraften og streng økonomisk disciplin.

Grønland formår i kraft af godt politisk arbejde at opnå national konsensus om at udnytte de økonomiske muligheder, som råstofferne giver og gennemføre store omstillinger, som understøtter såvel ressourceøkonomien som det øvrige næringsliv
 - og som samtidigt sikrer den fornødne økonomiske disciplin.

Gennem en stærk og stabil politisk ledelse lykkes det i betydeligt omfang at opkvalificere og løfte selvværdet i hele det grønlandske samfund, bryde den sociale arv og skabe et økonomisk bæredygtigt og globalt konkurrencedygtigt samfund. Faldgruberne var mange. 

Trods indtægterne fra råstofferne tøver man ikke med nødvendige reformer, som kan bringe folk ud af passiv forsørgelse. Det sker for det første ved at opdyrke kompetencer indenfor råstofsektoren, så en større andel af befolkningen beskæftiges her. Via samarbejde mellem arbejds- markedets parter undgås det også at svække konkurrencekraften i den øvrige industri via lønpres etc. Det øvrige erhvervsliv nyder tværtimod fremme og bidrager til en alsidig og mindre sårbar økonomi.

De fire fremtidsscenarier skal diskuteres i en workshop på Hotel Hans Egede i Nuuk den 1. maj. Workshoppen er arrangeret af Arctic Business Network og Råstofklyngen ARCM.

Fremtidsscenarierne stammer fra konferencen Future Greenland 2013 - og kan studeres i helhed her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar