12. december 2016

Arktisk forsvar på plads

Grønlandsk hjemmeværn og genåbning af Grønnedal

Grønnedal skal genåbnes og fungere som såkaldt
logistisk støttepunkt, har et flertal i Folketinget
netop aftalt. Foto: Grønlands Kommando
De danske regeringspartier Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik torsdag en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftale om det danske forsvars fortsatte opgaveløsning i og omkring Grønland.

Aftalen bygger på rapporten "Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis", som udkom tidligere på året. Det er målet, at aftalen skal styrke overvågning, kommando, kontrol og kommunikation og operative indsatsenheder til støtte for  suverænitetshævdelse, eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljø og støtte til det civile samfund. Aftalen holder sig inden for den tidligere afsatte beløbsramme på 120 millioner kroner årligt.

Partierne fremhæver at Rigsfællesskabet indgår i flere forskellige internationale aftaler på redningsområdet, herunder aftale om samarbejde om flyveredning og søredning i Arktis i regi af Arktisk Råd, og forudsætter, at regeringen også fremadrettet vil arbejde for sikker sejlads for blandt andet krydstogtskibe i Arktis, som det også er tilfældet med IMO’s Polarkode, der træder i kraft 1. januar 2017.

Konkret peger aftalen blandt andet på, at der skal laves et forsøg en frivillig beredskabsorganisation i Grønland baseret på erfaringer fra det danske beredskab og Hjemmeværnet.

Aftalen indebærer også en genåbning af forsvarets base i Kangillinguit, der ellers blev lukket i forbindelse med etableringen af Arktisk Kommando i Nuuk.I forligsaftalen hedder det, at basen skal fungere som et strategisk, logistisk støttepunkt, som kan anvendes dels til oplægning af brændstof, opbevaring af havmiljøbekæmpelsesmateriel, dels til øvelses- og uddannelsesformål. Derudover kan Grønnedal stilles til rådighed for øvrige myndigheders opgaveløsning i det arktiske område.

Lukningen af Kangillinguit/Grønnedal i 2009 har efterfølgende været meget omdiskuteret. Det skyldes dels, at lukningen frygtes at medføre store udgifter til miljøoprydning, og at de mange bygninger af mange betragtes som bevaringsværdige af både kulturhistoriske og turistmæssige årsager.

Med forliget skulle man tro, at der dermed var lagt låg på debatten om Kangillinguit, men Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen, udsendte fredag en pressemeddelelse, hvor hun forlanger, at der skal gennemføres en grundig miljøoprydning – uanset om Forsvaret genetablerer sin tilstedeværelse eller ej.

- Jeg vil som Naalakkersuisoq for Miljø fortsat holde Danmark op på, at Grønland ikke kan acceptere, hvis en genåbning af Grønnedal handler om, at Danmark løber fra sit ansvar for at rydde op, siger Frederiksen.

Læs aftalen om forsvaret i Arktis.

Aftalen bygger på rapporten "Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar