23. september 2016

Affald er et råstof

Ny fokusgruppe for affald og genindvinding

Fokusgruppen for Affald og Genindvinding består af
tovholder Claus Espersen, Reno Nord, Claus Thingaard
 Larsen, Stena Recycling samt Jens Christian Juul
og Bent Edal Pedersen fra H. J. Hansen. Til højre
ABN-netværksleder Ellen Arnskjold.
Affald er fremtidens vigtigste råstof - og som i al råstofproduktion gælder, at jo renere varen er, jo dyrere er den. Det er perspektivet for affalds- og genbrugsindustrien, og det er også baggrunden for, at Arctic Business Network netop har dannet en fokusgruppe, der skal arbejde med denne industris særlige udfordringer i forhold til Arktis.

- Vi har en gruppe medlemsvirksomheder, der har været aktive i Grønland i mange år, og som brænder for at gøre en indsats til gavn for både det grønlandske miljø og økonomien, fortæller netværksleder Ellen Arnskjold.

Branchens store udfordring er sorteringen af affald, og alle erfaringer viser, at jo bedre affaldet er sorteret, jo mere kan det indbringe. Så der er både arbejdspladser og penge i, at især industriaffald sorteres i Grønland i stedet for i Danmark.

 Den nye fokusgruppe holdt sit første møde torsdag eftermiddag. På mødet blev man enig om, at gruppen vil arbejde med et projekt, der skal gøre det nemmere og mere sikkert for grønlandske virksomheder at sortere affald, så det kan indbringe mest muligt på verdensmarkedet. Desuden er det planen, at man på lidt længere sigt vil arbejde med de særlige udfordringer, som det arktiske klima og de specielle logistikforhold giver branchen.

Den nye fokusgruppe består af Claus Espersen, Reno Nord, der også er tovholder for gruppen. Desuden består gruppen af Claus Thingaard Larsen, Stena Recyckling,  Jens Christian Juul, H. J. Hansen samt Bent Edal Pedersen, H. J. Hansen.

På medlemsmødet i Aalborg den 26. oktober vil fokusgruppen fortælle mere om arbejdet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar