25. juni 2014

Fra Canada til EU

Grænsekontrol i Grønland 

Nu kan grænsekontrollen til EU foretages
 i Grønland. Foto: Tusagassiivik
Nu kan canadiske fiskere eksportere direkte til EU via Grønland. Det skyldes en aftale med EU om, at fisk fanget af fartøjer fra tredjelande - for eksempel Canada eller Rusland - nu kan grænsekontrolleres i Grønland.

Aftalen, der trådte i kraft den 5. april i år, er forhandlet hjem af det danske fødevareministerium i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre.

Grænsekontrollen tjekker alt. Foto; Tusagassiivik
 Der er oprettet grænsekontrolstationer i Nuuk og Sisimiut. Under forårets Business-ekspedition besøgte Arctic Business Network stationen på havnen i Sisimiut. Her havde Pollas Lyberth fra Arctic Circle Business store forventninger til grænsekontrolstationen, som han forventer vil skabe både omsætning og arbejdspladser i den vestgrønlandske by.

 Mandag den 23. juni var der om morgenen premiere på den nye ordning i Nuuk Havn. Kontrollen blev udført af en grænsekontrollør fra Aalborg havn, en grænsekontrollør fra Kastrup lufthavn og frihavn samt to grænsekontrolløraspiranter fra Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland, VFMG.

Den allerførste losning og EU-grænsekontrol var et canadisk fabriksskib, som allerede i sidste uge blev forhåndsanmeldt af Blue Water Shipping med ankomst til Border Inspektion Post, BIP, mandag morgen.

Alle relevante dokumenter og sundhedscertifikater skal være grænsekontrollen i hænde, inden et skib kan lodse og få udført kontrol af fiskevarer.

 - Det canadiske skib lossede hellefisk, der skal videre senere på ugen med fragtskib, fortæller dyrlæge, VFMG, Stella Ege Kristensen.

I grænsekontrollen tjekker man, at alle dokumenter samt oplysninger stemmer overens og derefter sikrer man, at anmeldte antal colli, kasser og pakker, stemmer overens med faktiske antal colli.

- Så selve lodsningen og pakningen af fiskevarerne bliver observeret. Antal colli fiskevarer bliver talt og relevant information bliver noteret, siger Stella Ege Kristensen.

 Der bliver lavet fysisk kontrol af fiskevarerne på stikprøvebasis. Der tager man for eksempel 10 pakker fiskevarer og undersøger for temperatur, udseende, lugt og smag.

 - Hvis alt er tilfredsstillende, bliver det frigivet og kan indføres til EU, forklarer Stella Ege Kristensen. 

BIP’en, grænsekontrollen, bliver første sæson bemandet af Fødevarestyrelsens grænsekontrolpersonale. Fra næste sæson skal Selvstyrets kontrolpersonale bemande BIP’erne i Nuuk og Sisimiut, men fortsat under overvågning af Fødevarestyrelsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar