20. januar 2014

Store trafikinvesteringer

Nuuk mangler p-pladser

Den grønlandske hovedstad investerer i infrastrukturen.

Nuuk har vokseværk - og det stiller store krav til byens vejnet.

I de kommende år frem til 2019 vil Kommuneqarfik Sermersooq investere op mod 45 millioner i trafikforbedringer og p-pladser, fortæller Nuuk Ugeavis.

Den grønlandske hovedstad satser på at nedsætte farten i bymidten, styrke den kollektive trafik, skabe bedre muligheder for cyklisterne og endelig på at oprette en P-fond.

Allerede sidste år bevilgede kommunalbestyrelsen fire millioner kroner til at opgradere byens lysreguleringer. Nu er turen så kommet til udfordringerne på parkeringsområdet. Planen er at etablere en P-fond, der skal gøre byplanlægningen mere fleksibel.

P-fonden skal gøre det muligt at bygge i byen på steder, der ikke umiddelbart giver plads til parkering. I stedet skal bygherrer eller entreprenører indbetale et på forhånd fastsat beløb til en kommunal parkeringsfond - og kommunen forpligter sig så til gengæld at bygge p-pladser andre steder for pengene, fortæller formanden for Anlægs- og Miljøudvalget Mille Søvndahl Pedersen (IA).

Udvalgsformanden slår fast, at der ikke er tale om at indføre parkeringsafgifter for bilisterne, som det kendes fra andre storbyer. Der er udelukkende tale om at lette planlægningen af byens parkeringsforhold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar