12. november 2018

EU forsinker grønlandske droneregler

Nye droneregler lader vente på sig
Grønland venter på Danmark, der venter på EU, før
 der kan indøres nye droneregler.
Allerede sidste år vedtog Inatsisartut en anordning om ikraftsættelse af forskellige ændringslove til luftfartsloven. Anordningen indebærer blandt andet indførelsen af de droneregler, der blev indført i Danmark ved en lov om ændring af luftfartsloven i 2016.

 Efter anordningen vil disse droneregler dog først træde i kraft i Grønland efter Transport-, Bygnings- og Boligministeren træffer bestemmelse herom. Dette kan først ske, når der er udarbejdet en bekendtgørelse om droneflyvning i Grønland med hjemmel i ændringsloven. Dette er endnu ikke sket. Det skyldes, at de danske droneregler snart kan forventes ændret, som følge af kommende EU-regler på området. Disse vil få forrang for de regler, der gælder i Danmark. EU-reglerne forventes i 2019.

 Dermed er det mest hensigtsmæssigt at indføre det kommende regelsæt i Grønland i 2019, frem for det nuværende danske regelsæt, som står for at skulle udskiftes. Dette betyder at BL 9-4 fortsat vil være gældende for Grønland, indtil de nye regler kan træde i kraft – forventeligt i 2019,skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar