1. maj 2017

Overskud på kvart milliard kroner

Godt resultat trods usikkerhed hos Polar Seafood

Polar Seafood udbetaler ikke overskud,
men satser på konsolidering. Foto: Polar Seafood
Polar Seafood har landet et solidt regnskab for 2016, men alligevel er selskabet bekymret for de politiske signaler.

Polar Seafood har noteret en øget omsætning, men lavere salgspriser på de store markeder reducerede overskuddet. Omsætningen i 2016 blev på godt 3,1 milliarder kroner, hvilket er en stigning på ca. 100 millioner kr. i forhold til 2015. Overskuddet før skat blev på 266 millioner kr. mod 335 millioner kr. året før.

- Resultaterne de seneste år har klart vist værdien af at have stabile, forudsigelige vilkår. Dette er en afgørende forudsætning for at kunne foretage væsentlige, langsigtede investeringer til gavn for virksomhed, medarbejdere og samfund. Vores finansielle samarbejdspartnere skal kunne stole på, at den stabilitet er til stede, før vi træffer de store investeringsbeslutninger, der ellers er forudsætningen for at kunne imødegå den stigende internationale konkurrence, siger bestyrelsesformand Henrik Leth og tilføjer:

- Vi oplever desværre i øjeblikket visse politiske signaler i retning af en forringelse af de vilkår, vi driver virksomhed på. Især Naalakkersuisuts trusler om at ændre tildelingerne af vores kvoter for både rejer og fisk skaber usikkerhed om økonomien i kommende investe-ringer. Derfor er vi nødt til at udvise rettidig omhu og stille ellers besluttede store investeringer i Grønland i bero, indtil vi kender vores fremtidige kvotesituation. Generalforsamlingen har derfor besluttet, at vi ikke udbetaler udbytte i år, men at overskuddet i stedet forbliver i virksomheden til fortsat konsolidering.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar