23. maj 2017

Overskud i Landskassen

Den nye anstalt og nye havn i Nuuk bidrager til sorte tal

Den nye anstalt ved Nuuk finansieres 100 procent
af den danske stat og bidrager derfor positivt
 til den grønlandske landskasse.
Naalakkersuisut har netop lagt sidste hånd på 2016-regnskabet, og det viser sorte tal.

Regnskabet viser, at landskassens Drifts-, Anlægs- og Udlånsresultat; det såkaldte DAU-resultat, for 2016 blev et overskud på 211 millioner kroner. Der var budgetteret med et underskud på 100 mio. kr. incl. tillægsbevillinger. Der er således tale om en positiv budgetafvigelse på 311 mio. kr.

Der er flere grunde til, at regnskabet viser et så positivt resultat. Særligt har et stærkere fiskeri end tidligere ventet haft en positiv virkning. Der har mængdemæssigt været tale om en betydelig fremgang for de fleste arters vedkommende, herunder de vigtigste: Rejer, hellefisk og torsk.

Dernæst har de store anlægsinvesteringer såsom anstalten og havnen i Nuuk haft en positiv betydning for landskassen. Disse positive tendenser understøttes af et fald i antallet af registrerede arbejdssøgende i 2016 med 550 til ca. 2.900.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, Mute B. Egede er det positive landskasseresultat ikke ensbetydende med, at Grønlands økonomiske udfordringer er løst, så umiddelbart er der ikke lagt op til at bruge flere penge.

 - De demografiske udfordringer, der på sigt vil føre til at vi der bliver flere pensionister end personer i den arbejdsaktive alder er stadigvæk de samme. Problemet med, at en alt for stor del af samfundets borgere reelt ikke har mulighed for at forsørge sig selv er det samme. Og der er stadigvæk store investeringsbehov til blandt andet anlæg af lufthavne, som endnu ikke er faldet på plads. Så det er alt for tidligt at slappe af. Men vi kan ånde lidt friere”, siger Egede.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar