26. maj 2016

Generalforsamling

Nyt bestyrelsesmedlem
Jens K. Lyberth fra Royal Greenland er nyt
 bestyrelsesmedlem i Arctic Business Network.
 Foto: Royal Greenland
Der var nyvalg til bestyrelsen, da Arctic Business Network onsdag eftermiddag holdt generalforsamling.

Det var direktør Jens K. Lyberth fra Royal Greenland, der trådte ind på Torben Søgaard Larsens plads - og dermed består bestyrelsen af to medlemmer fra Grønland og to fra Danmark: Foruden Jens K. Lyberth formand Poul Hededal fra Rambøll, næstformand Henrik Rafn, boligselskabet INI samt Allan Frost fra Arctic Import.

Formand Poul Hededal kunne fortælle
om et år med politisk medvind.
Formanden Poul Hededal kunne i sin beretning fortælle om et år, hvor netværkets mål om samarbejde over Atlanten havde haft politisk medvind. Han kunne også fortælle om en positiv udvikling på medlemsområdet, men måtte også pointere, at netværket er økonomisk udfordret og bestyrelsen derfor for første gang nogensinde foreslog en kontingentforhøjelse.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden - og kontingentforhøjelsen blev vedtaget sammen med bestyrelsens øvrige forslag til generalforsamling.

Generalforsamlingen var velbesøgt. De grønlandske
 medlemmer deltog via nettet.
Der deltog knap en snes virksomheder på generalforsamlingen, der havde direkte forbindelse via nettet til medlemmerne i Grønland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar