11. december 2015

Mennesker betyder alt

Livlig debat på årets sidste møde i North Denmark Arctic Dialogue

Direktør Lise-Lotte Terp fra Arctic Consensus bød
velkommen. Til venstre Simon Bergulf fra Danmarks
Skibsrederforening og til højre Lea Holm fra Arctic
Consensus.
Den menneskelige dimension betyder alt, konkluderede Terkel Petersen fra EU's udenrigskontor, EEAS, på debatten på årets sidste møde i North Denmark Arctic Dialogue, som fandt sted onsdag i Bruxelles.

Mødet med overskriften "A Regional Perspective on Business Development in the Arctic" fokuserede på organisationers og netværks rolle i den arktiske erhvervsudvikling - altsammen med det formål at definere deres rolle i en kommende arktisk strategi for EU.

Derfor var blandt andre formanden for Arctic Business Network, Poul Hededal, på talerlisten. Hededal fortalte om netværkets 80 medlemsvirksomheder, der alle er dybt engageret i erhvervsudviklingen i især Grønland. Netværket har stået bag en række møder og konferencer, der netop har fokuseret på kompetenceudvikling og lokalt engagement. Hededal understregede også, at nærvær i Arktis og forståelse for kultur og samfund er vigtige komponenter for netværket, der foruden medlemmer i Grønland og Danmark også har medlemmer i Island og Canada.

Moderator var Damien Degeorges. Til højre
 MEP (A) Jeppe Kofod, der bød velkommen til
 EU-parlamentet.
Arctic Business Network arbejder også sammen med andre netværk og organisationer. I den efterfølgende debat blev det understreget, at denne vinkel er vigtig - ikke mindst fordi det arktiske samarbejde har fået en særlig erhvervsvinkel efter dannelsen af Arctic Economic Council.

- Netop Arctic Economic Council er et område, der har stor prioritet hos Danmarks Rederiforening, fortalte Simon Bergulf fra foreningen, der også lægger betydelige kræfter i arbejdet med IMO, der netop har søsat den såkaldte polar code, som er et regelsæt for skibstrafik i Arktis.

Der var stor interesse for mødet, der foregik
 i EU's parlamentsbygning i Bruxelles.
- Men det er vigtigt, at vi ikke bare ser på Arktis som et område, man kan sejle igennem i fremtiden, hvis klimaet bliver varmere. Det er vigtigt, at vi også forstår, at Arktis er en destination, sagde Bergulf, der understregede, at danske søfolk og skibsredere har adskillige års erfaring med sejlads i Arktis.

Stine Bylin Bundgaard fra Arctic Educational Network fortalte om netværkets aktiviteter, som er koncentreret om Seashow - en sejlende uddannelsesmesse langs den grønlandske vestkyst.

Rasmus Bertelsen fortalte om Barents-regionen.
Dagens sidste taler var Rasmus Gjedssø Bertelsen fra Aalborg Universitet, der er født i Island, og som i øjeblikket er fungerende professor i International Politik på Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Bertelsen talte om uddannelse og kompetencer som vigtige komponenter i erhvervsudviklingen og fremhævede hele Barents-regionen som et eksempel på, at det er mennesker og ikke klima og topografi, der former udviklingen.

North Denmark Arctic Dialogue er en møderække, der arrangeres af Arctic Consensus for at skabe fokus på Nordjyllands rolle i den arktiske udvikling. Arrangementet onsdag eftermiddag havdc samlet 50 deltagere fra både organisationer, EU og det diplomatiske korps.

Efter selve mødet var Arctic Consensus vært ved en netværksreception, hvor de arktiske kontakter og relationer blev udbygget.

Terkel Petersen fra EU's udenrigskontor
rundede debatten af.
Simon Bergulf fra Danmarks Rederiforening, Stine Bylin Bundgaard fra
 Arctic Educational Network og Poul Hededal aftaler
 det praktiske inden mødet.
Der var stor norsk interesse for arrangementet. I midten
 Eli Jonsvik fra den norske EU-mission og Oddgeir Danielsen fra
Northern Dimension Partnership.
Rasmus Bertelsen uddyber sine nordnorske erfaringer
over for Terkel Petersen og Poul Hededal.
Allan Frost fra Arctic Import og bestyrelsesmedlem
i Arctic Business Network networker med Rasmus
 Bertelsen og Anne Britt Larsson fra Nordanmarks EU-kontor.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar