21. august 2014

Finanslov med minus

Store udfordringer i den grønlandske husholdning

Den grønlandske økonomi er i strid modvind.
Naalakkersuitsoq for indenrigsanliggender og finanser Vittus Qujaukitsoq præsenterede tirsdag Naalakkersuisuts forslag til finanslov for 2015.

Det er ikke ligefrem opmuntrende læsning. Qujaukitsoq peger på betydelige udfordringer i den grønlandske økonomi. Generel afmatning i samfundet, svigtende skatteindtægter, negativ vækst og betydelige strukturproblemer med blandt andet et faldende antal erhvervsaktive og en fordobling af antallet af alderspensionister i de kommende 15 år.

Finansloven budgetterer med et underskud på 83 millioner kroner i 2015. Alligevel byder finansloven også på øget aktivitet på visse områder. Blandt andet skal udenrigstjenesten styrkes med oprettelse af en repræsentation i Beijing og yderligere en medarbejder til repræsentationen i Washington.

På anlægssiden fortsætter arbejdet med at udvide Nuuk havn. Der er også reserveret 371 millioner kroner til en ny lufthavn ved Qaqortoq - ligesom man endnu en gang vil undersøge mulighederne for at udvide lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

I præsentationen af finansloven understreger Vittus Qujakitsoq, at befolkningen ikke behøver at frygte skattestigninger:

- De forstærkede indsatser for at løse vore strukturproblemer skal finansieres. Vi bør ikke sætte skatterne op eller gældsætte os unødigt, slår Naalakkersuisoqqen fast. Og det må jo så være en trøst for befolkningen.

Arbejdsgiverforeningens direktør Brian Buus Pedersen er ikke imponeret:

- Grønland bliver fattigere, og det bekymrende er, at man ikke kan pege på de nødvendige reformer, der skal til for at gøre landet rigere, siger han til KNR.

-Vi har masser af ressourcer i Grønland, men vi bliver kun rigere ved at lave nogle kloge beslutninger. Og det vi efterlyser, er de nødvendige reformer på en lang række områder, som vi har diskuteret i efterhånden flere år.

Brian Buus Pedersen siger til KNR, at han mener, at der skal en vækstdagsorden i gang i stedet for nye offentlige udgifter og politiske rivegilder om fordelingen af resterne af bloktilskuddet.

Finanslovsforslaget kan læses her. Slides fra præsentationen kan ses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar